Zelfstandige zonder personeel

0

De zelfstandige zonder personeel (zzp’er) was een aantal jaren geleden nog relatief onbekend. Nu is het een veel voorkomende verschijning in de uitzendbranche. Ondanks alle publicaties op dit vlak bestaat er nog steeds veel onbekendheid met de (on)mogelijkheden van de zzp’er.

Wat is een zzp’er?

De afkorting zzp’er staat voor zelfstandige zonder personeel. De zzp’er is iemand die als ondernemer diensten levert aan zijn opdrachtgever. Hij is per definitie geen uitzendkracht, omdat er geen uitzendovereenkomst wordt aangegaan. Hij werkt ook niet onder leiding en toezicht van de opdrachtgever; de opdracht wordt naar eigen inzicht en professionaliteit van de zzp’er uitgevoerd. De zelfstandige ontvangt geen loon, maar stuurt de opdrachtgever een factuur voor zijn geleverde diensten. Een zzp’er kan dus nooit worden uitgezonden, zoals bij uitzendkrachten wel het geval is.

Waarom worden mensen zzp’er?

Voor personen die financieel gezien meer overhouden als ze zelfstandige zijn, kan het aantrekkelijker zijn om zzp’er te worden. Ook kan de vrijheid van het niet onder een baas werken ervoor zorgen dat personen afzien van een uitzendovereenkomst met de bijbehorende zekerheden. Hier staat tegenover dat zzp’ers zaken als verzekeringen en belastingafdrachten zelf moeten regelen, een debiteurenrisico lopen en zelf opdrachten moeten vinden.

Wat is de link tussen de uitzendbranchee en de zzp’er?

De corebusiness van de uitzendbranche is het tot stand brengen van vraag en aanbod. Wie wil er werken en wie biedt het werk aan? In die zin lijkt het voor de hand te liggen dat een zzp’er een uitzendonderneming benadert voor het vinden van een geschikte opdracht. Echter, de bemiddeling van een zzp’er tegen een vergoeding is niet zonder risico’s. De Belastingdienst kan de bemiddelingsovereenkomst namelijk interpreteren als uitzendovereenkomst, ook als partijen dit niet zo hadden bedoeld. En in dat geval moet de uitzendonderneming als werkgever achteraf alsnog loonheffing en sociale premies betalen. Zo is het bestaan van een gezagsverhouding een duidelijke aanwijzing dat er sprake is van een uitzendovereenkomst. Maar ook als er urenbriefjes worden ingeleverd bij de uitzendonderneming of als er geen vergoeding wordt gevraagd voor de bemiddeling, roept dit het vermoeden van een uitzendovereenkomst op.

Wat is een VAR?

Om de uitzendonderneming en opdrachtgever te vrijwaren voor de inhouding en afdracht van loonheffing en sociale premies, kan de zzp’er een zogenaamde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aanvragen bij de Belastingdienst. Hij is echter niet verplicht om een VAR te hebben. Als uitzendonderneming is het echter verstandig om een kopie van een geldige VAR te bewaren, naast een kopie van het identiteitsbewijs. Zo beperkt u uw risico in grote mate.

Kan ik toch nog risico lopen als de zzp’er over een VAR beschikt?

Er zijn vier soorten VAR. Alleen als de Belastingdienst de inkomsten van de zzp’er beoordeelt als winst uit onderneming (VAR-wuo) of als werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), is er zekerheid dat de uitzendonderneming geen risico loopt. Er moet dan wel worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de omschrijving van de werkzaamheden in de VAR komt inhoudelijk overeen met de feitelijke werkzaamheden;
  • de werkzaamheden worden verricht binnen de geldigheidsduur van de VAR;
  • de uitzendonderneming/opdrachtgever heeft de identiteit van de zzp’er vastgesteld;
  • de uitzendonderneming/opdrachtgever bewaart een kopie van de verklaring en van een geldig identiteitsbewijs bij zijn administratie.

Als de Belastingdienst de inkomsten van de zzp’er beoordeelt als loon uit dienstbetrekking (VAR-loon) of resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) moeten er direct alarmbellen gaan rinkelen. In deze gevallen geeft de VAR op zich namelijk geen vrijwaring, maar moet er gekeken worden naar de feiten en omstandigheden en of er sprake is van een zelfstandige of van een dienstbetrekking.

Komt er een speciale NEN-norm voor zzp’ers?

Het ligt in de planning dat NEN-4400 een speciale norm ontwikkelt voor zzp’ers. Deze certificering moet opdrachtgevers meer zekerheid bieden dan de VAR. De norm zal naar verwachting in de loop van 2008 worden vastgesteld.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer