Wijziging vaste tijden naar flexibel rooster

0

Een werkgever wil de vaste werktijden van een
werknemer aanpassen door de invoering van een flexibel rooster. De
werkneemster is het hier niet mee eens.

De feiten
Een werkneemster is werkzaam als bejaardenverzorgende en heeft een dienstverband voor 21 uur. In overleg met haar en in verband met haar privésituatie werkt zij sinds haar indiensttreding op vaste dagen.
 
Na een fusie met een andere zorginstelling wordt, na overleg met de ondernemingsraad, een flexibel rooster ingevoerd. Ook deze werkneemster moet als gevolg hiervan op andere en wisselende dagen gaan werken. Zij weigert dit met een beroep op haar persoonlijke omstandigheden.
 
De werkgever heeft haar vervolgens overgeplaatst en heeft haar wensen aangaande het rooster tijdelijk gedoogd. Na een jaar echter verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, omdat de werkneemster nog steeds het rooster niet accepteert.
De beslissing
De kantonrechter stelt dat de tussen de partijen gemaakte afspraken over de arbeidstijden van werkneemster arbeidsvoorwaarden zijn geworden. De werkgever heeft niet aannemelijk gemaakt dat de overeengekomen werktijden naar maatstaven onaanvaardbaar zouden zijn.
 
In een grote organisatie als die van de werkgever is voldoende flexibiliteit aanwezig om zonder veel moeite de afgesproken arbeidstijden van de werkneemster te kunnen inplannen.
 
De werkneemster had niet hoeven in te stemmen met het nieuwe rooster. Van een verandering van omstandigheden is geen sprake, zodat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.
 
Kantonrechter Delft 1 maart 2007, 1 4 maart 2007, Praktijkgids 2007, nr. 82

Commentaar
Als de werkgever met een werknemer afwijkende afspraken over werktijden maakt ten opzichte van de reguliere werktijden, kunnen die afspraken niet zonder meer eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd. Er dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden tussen die van de werknemer en van de organisatie, waarbij de werkgever aantoonbaar moet proberen om de werknemer tegemoet te komen.

Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer