Benaderen van werknemers van de concurrent via Hyves en LinkedIn niet toelaatbaar binnen gemaakte afspraken

0

Werkgevers benutten alle middelen om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Dat tot ongenoegen van concurrenten.

De feiten

Na de overstap van een werknemer naar een concurrerend werving- en selectiebureau maken de beide werkgevers onderling de afspraak elkaars personeel niet actief te zullen werven. De afspraak wordt schriftelijk vastgelegd. Een werknemer van een van de werkgevers benadert via Hyves en LinkedIn vier werknemers van de andere werkgever. In een kort geding wordt bepaald dat dit in strijd met de afspraken is, en wordt een dwangsom opgelegd om herhaling te voorkomen. De veroordeelde werkgever gaat tegen deze beslissing in hoger beroep en tijdens deze procedure gebeurt het voorgaande nog twee maal. Deze werkgever stelt slechts via standaardmails mensen te benaderen die op hun profi el op Hyves of LinkedIn te kennen geven open te staan voor een nieuwe baan.

De beslissing

Het Gerechtshof bepaalde dat de wijze van benadering zoals door de betreffende werkgever is gedaan, wel degelijk kan worden gezien als actief werven van medewerkers. Immers, als de uitnodigingsmail leidt tot een sollicitatie, dan staat niet vast dat deze sollicitatie ook zou zijn verstuurd zonder de uitnodiging vooraf. De werkgever heeft zich daarom opnieuw schuldig gemaakt een overtreding van de afspraken met de concurrent en dient inmiddels verbeurde dwangsommen te betalen.

Commentaar

Het komt regelmatig voor binnen de flexbranche en W&S-branche dat werknemers de overstap maken naar de concurrent. Door het maken van collegiale afspraken als in de besproken situatie is dit enigszins te beperken.

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2008, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 313

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer