Detacheringen tellen mee als banen voor arbeidsgehandicapten

0

Ook gedetacheerden en uitzendkrachten bij de inlenende werkgever gaan meetellen voor de 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap die in het kader van de Participatiewet aan een baan moeten worden geholpen.

Daarover is onlangs overeenstemming bereikt met het ministerie van SZW en de Werkkamer.

Participatiewet
Met de invoering  van de Participatiewet, die voortkomt uit het Sociaal Akkoord, moeten meer arbeidsgehandicapten een baan vinden bij een reguliere werkgever. Van de 100.000 mensen die in of via de sociale werkvoorziening aan de slag zijn, werkt 33% bij een gewone werkgever, 85% doet dat via een inleenconstructie.

Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ook deze banen meetellen. Eerder werd hier al door diverse partijen in de Eerste Kamer op aangedrongen. Met het ministerie van SZW is een afspraak gemaakt hoe deze banen zullen worden geteld.

Quotumwet
Ook als de Quotumwet in werking treedt, zullen detacheringen meetellen. Deze wet verplicht grote werkgevers om een vast percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. De wet treedt alleen in werking als de afspraak om 125.000 extra banen te realiseren niet wordt gehaald.

Uitzendorganisaties zullen na invoering van de Quotumwet moeten gaan registreren hoeveel arbeidsgehandicapten zij waar hebben geplaatst, en voor hoeveel uren.


Bron: Cedris

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer