Mbo-banen verdwijnen door digitalisering

0

De digitalisering en robotisering in de zakelijke en financiële dienstverlening zorgt er voor dat in 2025 een groot deel van de mbo-banen verdwijnt.

Dat blijkt uit het PwC-onderzoek ‘Digitalisering en robotisering vragen om employagility’, uitgevoerd onder ruim honderd personen van veertig grote zakelijke en financiële dienstverleners.

Mismatch
In zowel de financiële als zakelijke dienstverlening zien we dat de digitalisering van processen enorme impact heeft op hoe klanten worden bediend. Dit heeft vervolgens ook weer enorme impact op de bedrijfsvoering en dus op het personeel. Bestaande business modellen worden snel vervangen door nieuwe, die als kenmerk hebben dat ze worden ondersteund door minder mensen en vaak ook door mensen met andere competenties en ervaringsachtergrond, waardoor er een mismatch zal ontstaan.

FinTech-bedrijven
Volgens PwC-partner Robert Charlier zullen bedrijven zich nog sneller moet kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit waarbij we ook weten dat de concurrentie niet langer alleen maar vanuit de traditionele partijen komt, maar meer en meer vanuit zogenoemde FinTech-bedrijven. Die kunnen hele of een deel van de processen overnemen, vaak een betere of gelijke kwaliteit bieden tegen een lagere prijs. Daarnaast hebben deze bedrijven een grote aantrekkingskracht op talent omdat ze veel ontwikkelingsmogelijkheden bieden en een modern werkgeverschap en imago nastreven.

Domino-effect
De vraag naar routinematig werk daalt volgens dit onderzoek omdat technologische oplossingen veel van deze taken overnemen, terwijl de vraag naar niet routinematig hoog- en laaggeschoold werk stijgt. Daarbij komt dat het aantal laaggeschoolden daalt. Hierdoor krijg je een verschuiving, hbo-ers gaan functies vervullen die voorheen door mbo-ers werden ingevuld. Het domino-effect dat hiermee op gang komt, heeft grote impact. Hbo-ers krijgen deels nieuwe werkzaamheden en het traditionele secretaressewerk wordt opgeschaald. Boekhoudkundige werkzaamheden op hbo-niveau worden juist weer bedreigd door de digitalisering. ‘De echte kansen liggen er voor universitair opgeleiden. Er zijn namelijk mensen nodig die de mogelijkheden van digitalisering en robotisering kunnen toepassen en hiervoor is altijd op hoog niveau een menselijke interpretatieslag nodig’, stelt Charlier.

Flexibele schil
Uit het PwC-onderzoek blijkt eveneens dat bedrijven hun personeelsbestand anders gaan inrichten. De flexibele schil omvat in 2025 20-40 procent van het totale medewerkersbestand van organisaties in de zakelijke en financiële dienstverlening, tegenover 0-20 procent nu. De flexibele schil wordt niet alleen maar ingezet om grote drukte (pieken) op te vangen, maar vooral ook om specifieke capaciteiten in huis te halen. ‘Organisaties willen niet meer alles zelf kunnen, ze willen zich concentreren op hun kernactiviteiten’, zegt Charlier.

Het onderzoeksrapport is te downloaden op de site van PwC.

Bron: PwC

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer