Vijf redenen om aandacht te besteden aan loopbaanontwikkeling

0

Wil jij als uitzendorganisatie ontevreden klanten? Een lagere omzet en winst? Investeer dan vooral níet in opleiding en ontwikkeling. Natuurlijk wil je dat niet. Je gaat voor win-win. Het beste voor jou én je medewerkers. En dan is aandacht voor opleiding en ontwikkeling juist dé manier om het beste uit je medewerkers te halen. 

Opleiding en training bieden medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen en loopbaanstappen te zetten. De werkgever krijgt professionals die ‘arbeidsmarktproof’ zijn, productief, innovatief en betrokken. En dát levert weer tevreden klanten en een hogere omzet en winst op.

Waarde van opleiding en training

Iedere uitzendorganisatie is dus gebaat bij goed geschoolde intercedenten en recruiters. Uit onderzoeken naar de waarde van training blijkt dat er een verband is tussen de kennis en vaardigheden van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Het IBM-rapport The Value of Training stelt dat bij 84% van de best presterende organisaties medewerkers de training krijgen die zij nodig hebben, tegen slechts 16% van de slechtst presterende organisaties. Maar ook andere cijfers in dit rapport zijn indrukwekkend: een stijging van de productiviteit met 10% en een 22% snellere introductie van nieuwe producten of diensten.

Horizontale en verticale loopbaanontwikkeling

Bij loopbaanontwikkeling draait het om het vinden en uitvoeren van werk dat past bij kwaliteiten en motieven van de medewerker. Dat kán een (vestigings-)managementpositie zijn, maar dat hoeft niet. Vaker betreft het een meer horizontaal carrièrepad. Een intercedent wordt recruiter. De recruiter wordt HR-professional. De HR-professional wordt arbeidsvoorwaardenspecialist. De arbeidsvoorwaardenspecialist wordt secretaris van de ondernemingsraad. Niet perse een loopbaan waarin de hiërarchische carrièreladder wordt beklommen. Maar wel een loopbaan waar de als intercedent begonnen medewerker veel voldoening uit haalt en functies vervult die op dat moment passen bij ambities en de kwaliteiten van de medewerker. Ook dát is loopbaanontwikkeling.

Juiste kennis en vaardigheden nodig voor loopbaanstap

Of de loopbaan zich nu in horizontale of in verticale richting ontwikkelt, steeds zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Het ontbreken van de juiste competenties wordt vaak als belangrijkste reden genoemd voor het stagneren van de loopbaan. Alleen dus met opleiding en training, al dan niet in een formele onderwijssetting, kan vaak een volgende loopbaanstap worden gemaakt.

Vijf redenen 

Waarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan de loopbaanontwikkeling – en dus aan de scholing – van medewerkers? Wat levert dat nu op?

 1. Verloop beperken
  Verloop kost veel geld. Aandacht voor de loopbaanontwikkeling van professionals is cruciaal voor het behouden van medewerkers. Zo blijkt uit het onderzoek Global Talent Trends 2020 (LinkedIn) dat organisaties met actieve carrière-managementprogramma’s een 41 procent hogere retentie hebben dan organisaties die dit niet hebben. IBM constateert in het rapport The Value of Training dat medewerkers die geen ontwikkelkansen krijgen weinig mogelijkheden zien om hun carrièredoelen te behalen. Zij zijn 12 keer vaker geneigd te vertrekken naar een andere werkgever.
 2. Minder nieuwe medewerkers werven en selecteren
  Als je het verloop beperkt hoef je minder nieuwe medewerkers te werven. Dat scheelt duizenden euro’s aan kosten per te werven medewerker. Bovendien, als je de loopbaanontwikkeling goed vorm geeft, kun je vacatures die ontstaan met eigen medewerkers invullen (interne mobiliteit). Dat scheelt wervingskosten omdat je dan voor een minder seniore positie hoeft te werven.
 3. Betrokkenheid medewerkers verhogen
  Betrokken medewerkers zijn enthousiast, gemotiveerd en emotioneel betrokken bij de organisatie. Door aandacht te besteden aan (loopbaan-)ontwikkeling kun je de betrokkenheid van medewerkers verhogen of verminderde betrokkenheid voorkomen. Het hebben van betrokken medewerkers heeft grote voordelen. Betrokken medewerkers:

  • bevelen jou als werkgever vaker aan bij anderen. Dat levert omzet op en (potentieel) nieuwe medewerkers, waardoor vacatures sneller vervuld worden. Gemiddeld beveelt 25% van de werknemers in Nederland haar werkgever aan. Bij organisaties met betrokken medewerkers is dat maar liefst 75%
  • vertrekken minder snel. Het is 87% minder waarschijnlijk dat zij vertrekken
  • melden zich minder vaak ziek
  • zijn tot wel 38% productiever.
 4. Verborgen talenten en vaardigheden ontdekken
  Door met medewerkers over loopbaanontwikkeling te praten kom je erachter wat de wensen van die medewerkers zijn. Wellicht worden ook (verborgen) ambities uitgesproken. Of blijkt dat intercedenten bepaalde kennis of vaardigheden hebben die van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie. Zo bespaar je op wervingskosten of kun je de betrokkenheid van een medewerker verhogen door op haar wensen in te spelen of talenten beter te benutten.
 5. De organisatie bereidt zich beter voor op de toekomst
  Door snel veranderende omstandigheden is het noodzakelijk dat medewerkers steeds hun kennis en vaardigheden op peil houden of nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. In een loopbaanontwikkelingstraject wordt hier nadrukkelijk naar gekeken. Dat is in het voordeel van medewerker en werkgever. Kortom, aandacht voor ontwikkeling van uitzendprofessionals levert direct allerlei voordelen op. Voor de organisatie als geheel én voor de medewerker zelf. Win-win dus!

 Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met artra I dé opleider van arbeidsmarktprofessionals

 

Over Auteur

Reageer