‘Begin nu met voorbereiding van verplichte certificering per 2025’

0

Op 1 januari 2025 gaat in Nederland de verplichte certificering voor alle uitleners van arbeidskrachten in. Het huidige SNA-keurmerk zal de basis voor deze certificering vormen en daarbovenop worden aanvullende eisen gesteld. Hoe bereid je je hierop voor als uitzendorganisatie? En welke stappen kun je nu al zetten? “Wacht niet”, benadrukt Julisa Fereijra–Phelipa, Business Unit Directeur bij Normec Fair Labour Certification (FLC).

“We hebben nog ruim twee jaar te gaan, maar de ervaring leert dat zo’n periode voorbij vliegt”, vertelt Fereijra. Van de 15.000 uitzendorganisaties hebben er volgens haar circa 4.500 het SNA-keurmerk. “Zij hebben een voorsprong als het gaat om de verplichte certificering die de overheid per 2025 eist. De basis is hiermee geregeld.”

Zorg over 10.000 uitzendorganisaties zonder keurmerk

De zorg van de Business Unit Directeur ligt bij de haalbaarheid van het tijdig certificeren van de overige, ruim 10.000 organisaties. Hiervoor moeten inspectie-instellingen voldoende capaciteit hebben. Werven en opleiden spelen hierbij een belangrijke rol. “Er komt veel kijken bij zo’n certificeringstraject”, vertelt Fereijra. “Wanneer alle 10.000 uitzendorganisaties zich pas in het vierde kwartaal van 2024 aanmelden, is de kans klein dat dit voor inspectie-instellingen haalbaar is.”

Als oplossing voor het capaciteitsprobleem noemt Fereijra onder meer het gefaseerd invoeren van de verplichte certificering. “Hierbij kunnen ondernemingen die al over het SNA-keurmerk beschikken in 2024 een start maken met de toetsing van het toetsingskader, dat als aanvulling zal dienen op de herziene SNA-norm (basis). De huidige SNA-registratie, plus een positief resultaat op het aanvullende toetsingskader, zal leiden tot het verlenen van het verplichte certificaat.”

Een tweede deel van de oplossing ligt volgens Fereijra in het tijdig starten met toetsen van ondernemingen die nog niet beschikken over het SNA-keurmerk. “Zodoende vallen niet alle controles tegelijk in één periode.”

Niet wachten op herziene SNA-keurmerk

Normec FLC stond in 2006 aan de start van het SNA-keurmerk. Fereijra is ook nauw betrokken bij de huidige herziening van deze norm (ze schreef daar dit blog over, red.), die naar alle waarschijnlijkheid per februari 2023 ingaat. “Uitleners zullen wellicht liever wachten totdat de herziene versie van het SNA-keurmerk een feit is. Dat lijkt logisch, maar dat is het niet. Inhoudelijk verandert er namelijk weinig aan het keurmerk.”

De herziening betreft vooral de benadering tijdens de inspectie, die meer risicogericht zal zijn. Ook zal worden ingezoomd op de mate waarin een onderneming de administratieve organisatie op orde heeft. Fereijra: “Op deze manier focus je op de onderdelen binnen een organisatie die reële risico’s vormen. Bijvoorbeeld als het gaat om de brutolonen die op of maximaal 15% boven het wettelijk minimumloon (WML) liggen. Hier bestaat een risico dat, wanneer er sprake is van inhoudingen op het loon, je onder het WML uitkomt.”

Malafide organisaties

Waarom is een verplicht keurmerk nodig? “Het kabinet is van mening dat binnen de uitzendbranche misstanden bestaan en dat arbeidskrachten tegen malafide ondernemingen beschermd moeten worden”, licht Fereijra toe. Met de verplichte certificering hoopt het kabinet deze malafide ondernemingen te weren uit de markt en een eerlijk speelveld te waarborgen.

De reikwijdte van de certificering is breed: alle uitleners moeten zich laten certificeren als zij arbeidskrachten ter beschikking willen stellen. Andersom mogen ondernemingen en rechtspersonen die gebruik willen maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, uitsluitend inlenen van gecertificeerde uitleners. Dit geldt dus ook voor payroll-bedrijven, buitenlandse ondernemingen en bedrijven buiten de uitzendbranche én voor doorleensituaties.

Onbewust onbekwaam

“Wat ik soms zie als wij een uitzendorganisatie inspecteren voor het SNA-keurmerk, is dat men denkt alles goed geregeld te hebben, maar dat dat in werkelijkheid niet zo is”, vervolgt Fereijra. “Men blijkt bijvoorbeeld niet de juiste (cao-)beloning uit te betalen aan uitzendkrachten.” Volgens Fereijra is er lang niet altijd sprake van opzet, maar ligt de oorzaak vaak in het ‘onbewust onbekwaam handelen’. “In een certificeringstraject komen deze zaken naar boven en moet een onderneming dit corrigeren.”

Bij het huidige, vrijwillige keurmerk hebben dergelijke onregelmatigheden niet de consequentie dat je geen arbeidskrachten meer ter beschikking mag stellen. Dat verandert wanneer de verplichte certificering ingaat. Immers, zonder certificering mag de onderneming niet uitlenen en de inlener niet inlenen van de uitlener.

Voor het slagen van het stelsel is het volgens Fereijra nodig dat er effectief toezicht wordt gehouden op naleving van wet- en regelgeving en dat er bij overtredingen daadwerkelijk wordt gehandhaafd. “Hierbij is het van belang dat de inleners ook hun rol gaan inzien en verantwoordelijkheid nemen. Wat helpt is bewustwording onder de niet-kwaadwillende inleners en een realistische pakkans en hoge boetes voor de kwaadwillende inleners.”

Aanvullende eisen op het SNA-keurmerk

Zoals aangegeven zullen ondernemingen, om in aanmerking te komen voor een certificaat, naast de al geldende eisen van het SNA-keurmerk moeten voldoen aan zes aanvullende eisen:

  • Betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  • Een verklaring omtrent het gedrag (VOG);
  • Een bankgarantie van € 100.000;
  • Voor startende uitleners geldt voor de eerste zes maanden een bankgarantie van € 50.000.
  • Er komt een overgangsregeling voor uitleners die bij de start van het nieuwe stelsel tenminste vier jaar lang arbeidskrachten ter beschikking hebben gesteld.
  • Het aanbieden van gecertificeerde huisvesting (voor arbeidsmigranten);
  • Het doorgeven van informatie over veiligheid op de werkplek (door de uitlener);
  • Controle op pensioenaansluiting bij het juiste pensioenfonds.

Wat kun je nu al doen?

“Wacht niet tot 1 januari 2025”, benadrukt Fereijra. “Doe bijvoorbeeld onze scan om te zien wat al goed is geregeld en welke aandachtsgebieden je vroegtijdig moet oppakken om het certificaat per 2025 veilig te stellen. Ook is het slim om juist nu het SNA-keurmerk te behalen. Dan heb je het grootste deel van de basis geregeld. En, minstens zo belangrijk, je weet dan dat je op tijd aan de beurt bent. Wacht je tot kort voor 2025, dan is de kans klein dat je het certificaat voor 1 januari 2025 hebt. Met alle mogelijke gevolgen van dien.”

Dit artikel is gesponsord door Normec.

Over Auteur

Reageer