Tag: ziektewet

Werkgeverschap
Zieke flexwerker kan werkgever duur komen te staan

Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa) krijgen binnenkort de rekening gepresenteerd. Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt.

Werkgeverschap
Eigenrisicodragers: 5 tips om kosten te beheersen

Zieke ex-werknemers kunnen sinds de Wet BeZaVa (ook wel ‘Modernisering Ziektewet’) voor werkgevers een flink financieel risico opleveren, zeker als de werknemer in de WGA belandt. Private verzekeraars benadrukken de kostenvoordelen van het eigenrisicodragen. Acture doet vijf aanbevelingen om grip te krijgen op instroom, activering en uitstroom van zieke werknemers.

Werkgeverschap
Sociale partners waarschuwen na mislukte pilot vangnetters

Werkgevers en werknemersorganisaties waarschuwen voor een verkeerde uitvoering van de wet die moet zorgen dat langdurig zieke flexmedewerkers weer re-integreren. Dat doen zij nu een pilot daarvoor is mislukt. UWV kan de namen van de zieke flexwerkers niet aanleveren. De Stichting van de Arbeid vraagt minister Asscher om helderheid over de houdbaarheid van de Wet BezaVa.

Werkgeverschap
Sectorpremies 2014 vastgesteld

Het UWV heeft de sectorpremies voor 2014 vastgesteld. Deze premies worden gebruikt voor de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen. Ook de gedifferentieerde premies voor de WGA en Ziektewet zijn bekend.

Werkgeverschap
Uitzenders blijven verantwoordelijk voor ziektekosten

Uitzendbureaus blijven na de vernieuwingen in de Ziektewet verantwoordelijk voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat schrijft de ABU naar aanleiding van een item in het NOS-journaal waarin de suggestie werd gewekt dat inleners hiervoor vanaf 2014 verantwoordelijk worden.

1 2 3 4 5 7