Tag: ziektewet

Werkgeverschap
Ziektewet

De werkgever moet aan zijn zieke werknemer gedurende de eerste twee
ziektejaren ten minste 70% van het loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft kan een beroep doen op ziekengeld van de Ziektewet.

1 5 6 7