Gelden er speciale arbeidrechterlijke regels voor 65-plussers?

0

Nee, het arbeidsrecht kent geen leeftijdsgrens.

Dit betekent dat aan alle voorwaarden voldaan moet worden, inclusief de regels van de toepasselijke cao zoals de loondoorbetaling bij ziekte en scholing. Wel onderzoekt het kabinet of dit veranderd moet worden, zodat de 65-plusser aantrekkelijker wordt om in dienst te nemen. Voor pensioen en de 20%aanvulling op de Ziektewetuitkering gelden twee uitzonderingen qua arbeidsvoorwaarden. Omdat de pensioengerechtigde leeftijd reeds is bereikt hoeft er geen pensioenpremie te worden afgedragen. Voorts kan de 65-plusser geen aanspraak maken op de publieke Ziektewetuitkering en heeft hij daardoor ook geen recht op de 20% aanvulling (NBBU-cao voor uitzendkrachten). Premie-inhouding voor een verzekering van deze aanvulling kan dus evenmin aan de orde komen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer