VNO-NCW: ‘Ziektewet tijdelijk personeeel is onredelijk’

0

De modernisering van de Ziektewet (BeZaVa) schiet zijn doel voorbij. De wet is bedoeld om werkgevers te prikkelen ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke werknemers te voorkomen, maar legt een te zware en onredelijke druk op hen.

Dat stellen de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Individueel bepaalde premie
De werkgeversorganisaties baseren zich op onderzoek waaruit blijkt dat een grote meerderheid van werkgevers (70%) het een slechte zaak vindt dat ondernemers sinds 1 januari van dit jaar extra premie moeten betalen voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, of binnen vier weken na het einde van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de Ziektewet.
Bij grotere bedrijven is dat percentage zelfs 85 procent. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers betalen dit jaar een individueel bepaalde premie op basis van het aantal zieken in 2012. Kleine bedrijven (tot 10 man) krijgen een sectorbrede premie en voor middelgrote ondernemingen wordt de premie deels individueel en deels sectorbreed berekend.

Tot 12 jaar premie betalen
‘Ondernemers ervaren het als zeer onrechtvaardig dat zij mensen die allang uit dienst zijn, nog jaren kunnen voelen in hun premie, in het ergste geval tot twaalf jaar’, aldus voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. ‘Maar of die mensen herstellen, hangt af van het UWV. Daar hebben zij zelf geen invloed op. Het valt al helemaal niet uit te leggen dat zij ook financieel worden aangesproken als de medewerker zich ná beëindiging van het dienstverband ziek meldt.’


VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op de door hen geconstateerde negatieve effecten te bekijken bij de eerstvolgende evaluatie van de wet.

ANP/ VNO-NCW

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer