Analyse premies Werkhervattingskas 2022

0

De premies Werkhervattingskas (Whk) voor 2022 zijn vastgesteld. Die vormen een van de belangrijke bouwstenen van de kostprijs van uitzendkrachten. Naast de feitelijke premie is het natuurlijk ook interessant om te kijken wat de ontwikkelingen zijn van de Whk-premie in de diverse sectoren.

De gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2022 zijn gepubliceerd door het UWV.

Experts in Flex heeft een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 2022 ten opzichte van 2021.

De ontwikkeling van de Whk-premie in de diverse sectoren is als volgt:

Stijging t.o.v. 2021 44
Daling t.o.v. 2021 20
Gelijkblijvende premie 3

 

Uitzendbureaus

De Whk-premie sector 52 stijgt in 2022 met 1,08% ten opzichte van 2021. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2022 gunstiger dan sector 52 66
Premieontwikkeling 2022 ongunstiger dan sector 52 0
Premieontwikkeling 2022 gelijk aan sector 52 0


Dit betekent dat de Whk-premie in sector 52 de allergrootste stijging kent van alle sectoren in Nederland. In 2021 was dat precies andersom, toen kende sector 52 de grootste daling ten opzichte van alle andere sectoren.

Gemiddeld over alle sectoren stijgt de Whk premie in 2022 van 1,52% naar 1,6%. Dit betekent dat de premie voor sector 52 zich met een stijging van 1,08% in 2022 ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de overige sectoren.

Payrollbedrijven

De Whk-premie sector 45 stijgt in 2022 met 0,2% ten opzichte van 2021. Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren?

Premieontwikkeling 2022 gunstiger dan sector 45 51
Premieontwikkeling 2022 ongunstiger dan sector 45 15
Premieontwikkeling 2022 gelijk aan sector 45 0

 

Voor de payrollbedrijven ontwikkelt de Whk-premie zich in 2022 als ‘matig’ ten opzichte van de meeste andere sectoren.

De totale analyse is gratis te downloaden op de website van Experts in Flex.

 

FlexeventFleXevent 2021

Na de WAB volgden het voorstel van de Commissie Regulering van Werk (Borstlap) en het SER-advies en meer. Wat hebben de nieuwe regering, de polder en 2022 voor de flexbranche in petto? Tijdens het FleXevent op 25 november 2021 komen de laatste actualiteiten in wet- en regelgeving rond (flex)werk aan bod, en hun impact op de bedrijfsvoering van uitzendbureaus, detacheringsbureaus, payrollers, zzp-bemiddelaars en platforms. Geïnteresseerd? Bekijk het programma en meld u eenvoudig online aan.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer