Beleid voor diversiteit bij merendeel Nederlandse bedrijven ver te zoeken

0

Het merendeel van de Nederlandse organisaties en bedrijven heeft momenteel géén beleid voor diversiteit en inclusie. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Indeed onder honderden werkgevers, werknemers en HR-verantwoordelijken. Ruim een kwart van de werknemers weet überhaupt niet of er op hun werkplek iemand is aangesteld om de diversiteit en inclusie te bevorderen. 

Slechts 38 procent van de werkenden geeft aan dat hun organisatie een beleid heeft voor het bevorderen van diversiteit, gelijkwaardigheid en saamhorigheid. Denk aan trainingsprogramma’s ter ondersteuning van een diverse en inclusieve werkomgeving en wervingsprocessen die voldoen aan richtlijnen voor gelijke kansen. 35 procent van de organisaties heeft een werknemer aangesteld die zich hiermee bezighoudt. Nederland loopt op dit vlak achter op andere landen; wereldwijd zegt 44 procent van de respondenten dat hun organisatie hiervoor een verantwoordelijke heeft aangesteld.

“Een groot deel van de toekomstige generatie werknemers zal niet kiezen voor een baan als er binnen de organisatie niet op diversiteit en inclusie wordt gestuurd. Werkgevers doen er goed aan dit te beseffen.” vertelt Managing Director Benelux van Indeed Stan Snijders. “Bedrijven kunnen zich het in deze krappe arbeidsmarkt niet permitteren om talent mis te lopen.”

Unconscious bias 

Meer dan de helft van de Nederlandse leidinggevenden geeft aan dat zij tijdens het maken van beslissingen (bijvoorbeeld tijdens het sollicitatieproces) verschillende perspectieven in gedachten houden en dus altijd een bepaalde mate van diversiteit nastreven. Tegelijkertijd geeft maar een kwart (26%) van de bedrijven training en voorlichting met als doel onbewuste vooroordelen over sollicitanten weg te nemen. Nederland behoort daarmee tot de landen waar dit het minste wordt gedaan, samen met buurlanden België en Duitsland. In de VS bijvoorbeeld, worden zulke trainingen een stuk vaker gegeven.

Training onbewuste vooroordelen

“We zien in het onderzoek bereidwilligheid onder werkgevers om te veranderen, maar zij vertalen dat vaak niet meteen in concrete actie. Het feit dat 26 procent van de Nederlandse bedrijven zich wel aan een training waagt om onbewuste vooroordelen weg te nemen is bemoedigend. Nu is het aan de andere driekwart van het Nederlandse bedrijfsleven om zich hierbij aan te sluiten”, aldus Snijders.

Urgentie lijkt niet gevoeld

Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is nog de vraag. 43 procent van de mensen denkt dat de urgentie op inclusiviteit en diversiteit onveranderd blijft en niet groeit. Zeven procent denkt zelfs dat de prioriteit om stappen te zetten op dit thema afneemt en bijna veertig procent weet niet of er de komende jaren iets zal veranderen. Wel denkt ruim een derde van de respondenten dat het toenemend gebruik van technologie en AI een positief effect zal hebben op het diversiteitsbeleid en de toekomst van werk voor werknemers.

Snijders: “Belangrijk voor ondernemend Nederland is om dit urgente onderwerp niet als een tijdelijk thema te zien. Je kan met een solide diversiteitsbeleid jong talent aantrekken, vasthouden en groeien als organisatie. Niet alleen in omvang qua personeel, maar ook de kwaliteit en het succes van het werk krijgen een boost als iedereen zich gezien en gehoord voelt op de werkvloer.”

Onderzoeksverantwoording

Onderzoek uitgevoerd door YouGov in opdracht van Indeed tussen 30 november – 21 december 2023 onder 16,671 werknemers, werkgevers, managers en HR professionals in 11 landen waarvan 717 in Nederland.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer