Bijna failliet aan arbeidsongeschikte werknemer

0

Ontslag wegens ziekte wordt vrijwel nooit
gehonoreerd

De feiten
Een werknemer met een dienstverband van zeven jaren is de laatste 3,5 jaar ongeveer de helft van de tijd ziek geweest. De werkgever bevindt zich in een economisch slechte situatie. Er dreigt zelfs faillissement. De werkgever is niet verzekerd tegen eventuele arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. Daarom verzoekt hij de arbeidsovereenkomst te ontbinden, omdat de ziekte van de werknemer het gehele bedrijf in gevaar brengt. De werknemer verzet zich tegen de ontbinding en stelt dat een groot deel van de arbeidsongeschiktheid is terug te voeren op een bedrijfsongeval.
 
De beslissing
De kantonrechter stelt dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee jaren van ziekte alleen onder bijzondere omstandigheden mogelijk is.
In de voorgelegde situatie wordt ontbinding gevraagd wegens de ziekte van de werknemer, terwijl de onderneming in zwaar weer verkeert. Een dergelijke bedrijfssituatie vraagt andere maatregelen, dan het ontslaan van een zieke werknemer wegens die ziekte. Als de werkgever had verzocht het dienstverband met de zieke werknemer te beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen, als onderdeel van een pakket aan maatregelen, dan zou de kantonrechter wellicht anders hebben besloten. Een dergelijk verzoek is echter niet aan de orde, zodat het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.
Kantonrechter ’s-Hertogenbosch 8 juli 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 179
 
 
Commentaar
De ontslagbescherming van de zieke werknemer weegt zwaar in de situatie waarin de werkgever wegens ziekte de arbeidsovereenkomst wenst te ontbinden. De werkgever had er verstandiger aan gedaan een reorganisatieplan op te stellen, als onderdeel waarvan de zieke werknemer diende te worden ontslagen.
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer