Checklist WGA

0

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt zijn er verschillende mogelijkheden om het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

 

Werkgevers hebben twee mogelijkheden bij het omgaan met het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid van werknemers. De keuze ligt bij hen.

Mogelijkheid 1: het risico publiek verzekeren

Het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid kan publiek worden verzekerd bij het UWV. Het UWV betaalt dan de uitkering en zorgt voor de re-integratie van de werknemer.

Mogelijkheid 2: de werkgever wordt eigenrisicodrager WGA
Werkgevers kunnen nadat ze een inschatting van het risico hebben gemaakt, besluiten om eigenrisicodrager WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) te worden.

Werkgevers die eigenrisicodrager willen worden, doen er goed aan hun adviseur te vragen naar de mogelijkheden. Een risicowijzer, die meer inzicht geeft in de mogelijkheden vindt u op de website van de overheid. U kunt zich aanmelden als eigenrisicodrager bij de Belastingdienst.

Kiest u als werkgever voor mogelijkheid 2 dan heeft dit de volgende gevolgen.

Voorwaarden en gevolgen voor eigenrisicodrager

Werkgevers die ervoor hebben gekozen om eigenrisicodrager te worden, zijn maximaal tien jaar verantwoordelijk voor de betaling van de WGA-uitkeringen voor hun werknemers. Daarnaast bestaat het inlooprisico; werkgevers zijn verantwoordelijk voor de betaling van reeds lopende WGA-uitkeringen van werknemers en voor eventuele toekomstige uitkeringen van werknemers die op dat moment ziek zijn. Het financiële risico als eigenrisicodrager kunnen werkgevers zelf opbrengen, maar het is ook mogelijk het risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Bij ziekte van een werknemer

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van hun werknemers. Daarnaast dragen werkgevers de eerste 104 weken zorg voor de loondoorbetaling. De WGA-premie kunnen werkgevers voor maximaal 50% verhalen op hun werknemers.

Aanmelden uiterlijk 1 oktober

Werkgevers kunnen zich elk jaar dertien weken voor 1 januari of 1 juli aanmelden om eigenrisicodrager te worden. Voor dit jaar betekent die termijn dat werkgevers tot uiterlijk 1 april de tijd hebben om per 1 juli 2012 eigenrisicodrager te worden. Voorwaarde is dat de werkgever beschikt over een garantiestelling van een kredietinstelling of een verzekeraar.

Meer informatie

Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over het eigenrisicodragerschap voor de WGA.

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer