CNV: Asscher moet schijnconstructies harder aanpakken

0

‘De Wet Aanpak Schijnconstructies is een stap vooruit. Maar verder nog onvoldoende als het gaat om het echt tegengaan van schijnzelfstandigheid en het bevorderen van gelijk loon voor gelijk werk. Dan is er nog een lange weg te gaan.’

Dat stelt Maurice Limmen, voorzitter van de CNV Vakcentrale. Limmen stuurde onlangs een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij zijn bezorgdheid over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies uitte.

Schijnzelfstandigheid
CNV waardeert het dat de minister schijnconstructies wil aanpakken en inzet op gelijk loon voor gelijk werk. Maar de vakorganisatie plaatst ook enkele kritische kanttekeningen bij het huidige wetsvoorstel. Zo zegt CNV-voorzitter Limmen in de brief het te betreuren als schijnzelfstandigheid niet wordt opgenomen in de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Ketenaansprakelijkheid
CNV vindt het een goede zaak dat Asscher met de wet ketenaansprakelijkheid voor het (cao)loon voor alle opdrachtgevers wil invoeren, maar zet ook hierbij vraagtekens. Limmen: ‘Een probleem in het wetsvoorstel is dat de aansprakelijkheid voor misstanden met werknemers in de keten van opdrachtgevers te beperkt is geformuleerd.’

Minder mankracht Inspectie SZW
Ook is CNV bezorgd over het personeelsbestand om het aantal formatieplekken bij de Inspectie SZW met 36 fte man in te krimpen. ‘Ik mis in de wet een substantiële uitbreiding van de capaciteit bij de Inspectie SZW. Als de inspectie de mankracht niet heeft om regels te handhaven, heb je niets aan regels,’ zegt Limmen.

Gedetacheerde buitenlandse werknemers
De onlangs in het Europees Parlement aangenomen Handhavingsrichtlijn noemt CNV een eerste, beperkte step in een EU-brede aanpak om ongelijke beloning van werknemers tegen te gaan. Ook vindt Limmen dat Brussel een tandje moet bijzetten om buitenlandse werknemers die in Nederland werken een fatsoenlijk loon te bezorgen. Limmen: ‘Deze werknemers zijn nu veel te goedkoop vergeleken met Nederlandse werknemers. Het is slecht voor het draagvlak van Nederlandse werknemers voor de Europese Unie als de Europese Commissie hier niets aan doet.’ De belangrijkste oorzaak voor ongelijke beloning van gedetacheerde werknemers is volgens de vakbond het verschil in pensioenen en sociale premies, dat zorgt voor oneerlijke concurrentievoordelen leidt tot risico’s voor uitbuiting van werknemers.


Deze maand wordt de wet (Wet Aanpak Schijnconstructies, red.) voorgelegd aan de Raad van State voor advies. ‘Nu kan het wetsvoorstel nog worden bijgeschaafd. De Raad van State en het parlement zijn aan zet’, aldus Limmen.

Bron: CNV

 

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer