Detacheerder moet zich houden aan uitzend-cao

0

Een detacheringsbureau meent niet onder de werking van de AVV-Cao voor Uitzendkrachten te vallen, maar kan dat niet aantonen.

De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) heeft een claim neergelegd bij een flexwerkgever die stelt werknemers te detacheren, zonder dat er sprake is van de overdracht van leiding en toezicht aan de opdrachtgever. Om die reden zou deze werkgever niet gebonden zijn aan de algemeen verbindend verklaarde Cao voor Uitzendkrachten. Volgens de Stichting valt meer dan 50% van de werkzaamheden van de werkgever onder de noemer van de Cao voor Uitzendkrachten, die daarom volledig dient te worden toegepast. Volgens de werkgever zou dit maar een krappe 4% zijn. De flexkrachten zouden worden ingewerkt en begeleid door eigen mensen van de flexwerkgever en niet door de opdrachtgevers. De Stichting vordert naleving van de Cao voor Uitzendkrachten en een forfaitaire schadevergoeding.

De beslissing

De rechter stelt vast dat er arbeidskrachten ter beschikking worden gesteld aan diverse opdrachtgevers. Daarbij is het niet aannemelijk dat de opdrachtgevers op de werkvloer geen leiding geven en toezicht houden. Het is uiteindelijk de opdrachtgever die de inhoud en uitvoering van de werkzaamheden bepaalt, en niet de flexwerkgever. De flexwerkgever wordt dan ook geoordeeld te vallen onder de werkingssfeer van de Cao voor Uitzendkrachten.

Commentaar

Om onder de werking van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor Uitzendkrachten uit te kunnen zal een werkgever sluitend moeten kunnen aantonen dat er sprake is van het aannemen van projecten, waarbij de werkzaamheden niet onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar onder verantwoordelijkheid van de flexwerkgever worden uitgevoerd. Dat blijkt maar weer eens behoorlijk lastig te zijn als de werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever worden verricht.

Kantonrechter Amsterdam, 28 november 2008, JAR 2009, 23

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer