Manpower Arbeidsmarktbarometer: dalende trend zet door in Q2

0

Werkgevers in Nederland geven (aanhoudend) te kennen dat ze voor het aankomende kwartaal verwachten minder personeel aan te zullen nemen, ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit blijkt uit de Manpower Arbeidsmarktbarometer.

Het netto werkgelegenheidscijfer* voor Q2 2009 komt uit op +4%. Dit is een daling van 4 procentpunten ten opzichte van het vorige kwartaal, toen het cijfer op +8% stond. Het is ook een daling van 4% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Nederlandse werkgevers relatief optimistisch
Hiermee is het cijfer gezakt naar een percentage dat voor het laatst in kwartaal 3 van 2006 op dit niveau werd genoteerd. Niettemin zijn Nederlandse werkgevers optimistischer dan hun collega-werkgevers in bijna alle 16 Europese landen waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.

Terugloop minder dan verwacht
Haiko van der Pol, woordvoerder Manpower, licht toe: ‘Het netto werkgelegenheidscijfer laat een daling zien ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze beweging ligt in de lijn der verwachting, gezien de huidige economische omstandigheden. Wat echter opvalt, is dat het netto werkgelegenheidscijfer minder hard terugloopt dan verwacht zou kunnen worden in dit onzekere economische klimaat.’

Verder dan vandaag kijken
‘Wellicht komt dit doordat werkgevers bang zijn talent kwijt te raken met het oog op de verwachte schaarste die zal terugkeren als het economische klimaat verbetert. Hoewel kostenbesparingen noodzakelijk zijn en de efficiency op korte termijn ten goede komen, kijken werkgevers bij het inrichten van het arbeidspotentieel ook verder dan vandaag’, verklaart de Manpower-woordvoerder.

Regionaal: grootste klappen vallen in noorden en oosten
Op regionaal niveau wordt de grootste terugval verwacht door werkgevers in het Oosten en Noorden. In het Oosten is het netto werkgelegenheidscijfer voor het aankomende kwartaal 5%, waar het in het vorige kwartaal nog op 12% uitkwam. In het Noorden van het land is voor kwartaal 2 het cijfer -7%, een daling van 12 procent punten vergeleken met kwartaal 1 2009.

Sectoren
Van de in totaal 9 sectoren verwachten werkgevers in 7 sectoren een daling in het netto werkgelegenheidscijfer ten opzichte van het afgelopen kwartaal. De grootste dalers zijn de sector Transport, Opslag en Communicatie (van 15% naar 3%) en de sector Mijnbouw en Delfstofwinning (van 12% naar 3%). Op jaarbasis vergeleken zijn de sectoren Overheid en maatschappelijke dienstverlening (van +3 naar + 2) en de sector Groothandel, detailhandel en horeca nog het meest positief (van +6 naar +5).

Europa
Binnen Europa is een vergelijkbare trend zichtbaar als in ons land. Zo komt Duitsland uit op 0% (van +4%) en onze zuiderburen komen uit op +2% (van +6%). In Ierland en in de UK zakt het netto werkgelegenheidscijfer dieper weg. Voor aankomend kwartaal laat Ierland een cijfer zien van -15% (van -12% in Q1) en in de UK van -6% (van -2% in Q1).

* Toelichting netto werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is het voorspellende cijfer dat wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een positief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de arbeidsmarkt.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer