Eenzijdige vaststellen vakantiedagen in strijd met wet

0

Als een werknemer aan het einde van zijn contract nog een aantal vakantiedagen heeft, mag hij die laten uitbetalen.

De werkgever kan hem niet dwingen om de dagen alsnog op te nemen.

De situatie

Een consultant heeft een jaarcontract van half oktober 2008 tot half oktober 2009. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werkgever maximaal 4 dagen kan aanwijzen als verplichte vakantiedagen. In de periode van april tot begin september is de werkneemster afwezig wegens ziekte- en zwangerschapsverlof. De werkgever vraagt haar begin september om de openstaande vakantiedagen voor het einde van het contract op te nemen. Maar de werkneemster gaat er van uit dat ze voor de resterende periode van haar contract niet meer ingedeeld wordt voor werk en wil ook geen vakantiedagen opnemen. Ze vraagt de werkgever de vakantiedagen uit te betalen met de eindafrekening. De werkgever heeft daarop de vakantieperiode zelf vastgesteld van 11 september tot 9 oktober.

De vordering

Werkneemster meent dat de werkgever op grond van de wet (art. 7:641 BW) haar vakantiedagen bij afloop van de arbeidsovereenkomst had moeten uitbetalen. De werkgever mocht de vakantieperiode niet tegen haar wil vaststellen. Ze wil dat de 16 resterende vakantiedagen alsnog worden uitbetaald.

Het verweer

De werkgever stelt dat de werkneemster voldoende in staat is gesteld om haar vakantiedagen op te nemen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst vier vakantiedagen mocht aanwijzen als verplichte vakantiedagen. Voor wat betreft de resterende dagen heeft werkgever in strijd met het wettelijke systeem gehandeld.

Een vakantieperiode moet door de werkgever worden vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten (art. 7:638 lid 2 BW). Aan het einde van het dienstverband mag de werknemer de vakantiedagen laten uitbetalen en ze eventueel (onbetaald) bij een nieuwe werkgever opnemen (art 7:641 lid 3 BW). Dit is dwingend recht, en daarvan mag niet worden afgeweken.

De werkgever heeft in dit geval de vakantiedagen eenzijdig vastgesteld en geen rekening gehouden met de wensen van de werknemer. En daarmee heeft de werkgever gehandeld in strijd met het wettelijke systeem. De kantonrechter wijst de vordering van werkneemster, tot uitbetaling van de resterende vakantiedagen, toe.

Bron:
LJN BM5659, Kantonrechter Utrecht
Vaststelling vakantie
Eerste aanleg, 12 mei 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer