Flexmarkt pro – voorbeelddocumenten

0

De voorbeelddocumenten van Flexmarkt pro zijn gemaakt om de flexprofessional te ontlasten. Ze zijn opgesteld door KZO | 013 Advocaten en voorzien van aandachtspunten bij het gebruik ervan.

De volgende documenten zijn als download beschikbaar:

 

OntslagOntslag op staande voet

Bij een terecht gegeven ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Opzegging met toestemming van het UWV, instemming van de werknemer of ontbinding door de kantonrechter is in dat geval niet nodig.
Download dit document

 

Voorovereenkomst

Een voorovereenkomst is een overeenkomst waarbij een oproepkracht zich beschikbaar stelt om na oproep door de werkgever werkzaamheden te verrichten.
Download dit document

 

 

VaststellingsovereenkomstVaststellingsovereenkomst

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden moeten werkgever en werknemer een schriftelijke overeenkomst sluiten.
Download dit document

 

 

Oproepcontract

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitgestelde prestatieplicht (MUP). Dit wordt ook wel het ‘oproepcontract’ genoemd.
Download dit document

 

 

StageovereenkomstStageovereenkomst

De verhoudingen bij een stageovereenkomst zijn niet die van een werkgever tot een werknemer, maar die van een stagegever tot een stagenemer.
Download dit document

 

 

Thuiswerkovereenkomstthuiswerkovereenkomst

Thuiswerken komt veel voor, maar hoe regel je dat als werkgever? Deze thuiswerkovereenkomst is een aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst.
Download dit document

 

OpdrachtovereenkomstUitzendovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst onderscheidt zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van een gezagsverhouding.
Download dit document

 


Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring, zie artikel 13.1 uit de algemene voorwaarden VMN media:
“Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Uitgever geleverde Content, Producten en Diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van fouten of onvolledigheden daarin, of in de doorgifte daarvan, niet worden ingestaan. Uitgever, auteurs, redacteuren en andere makers van de Producten en personen die de Diensten verlenen zullen voor dergelijke fouten of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Uitgever aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel A.13 blijkt.”

Over Auteur

Flexmarkt pro is het platform waar flexprofessionals informatie vinden die hen helpt hun werk nog beter te doen. Deze informatie is waar nodig juridisch getoetst.

Reageer