Geen oproepcontract maar arbeidsovereenkomst

0

Een oproepkracht die op vaste tijden en dagen werkt heeft een arbeidsovereenkomst en geen oproepcontract. Daarmee heeft hij ook recht op loondoorbetaling tijdens ziekte.

De situatie

Een werknemer sluit in januari 2008 een oproepcontract met een beveiligingsbedrijf. Per 19 januari komen de partijen een arbeidsovereenkomst overeen van nul uren. De cao Evenementenbeveiliging Oproepkrachten is van toepassing en in het oproepcontract staat dat zo vaak en zo lang als de oproepkracht werkzaam is er een tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Bij iedere oproep moet op een registratieformulier vastgelegd worden voor welke tijd die arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

In de laatste periode dat de werknemer heeft gewerkt, heeft hij dat op redelijk vaste dagen en tijdstippen gedaan voor gemiddeld zo´n 31 uur per week.

Als de werknemer een knieoperatie moet ondergaan, kan hij niet werken. Het UWV wijst zijn aanvraag voor een ziektewetuitkering af omdat hij geen oproepkracht is maar een werknemer met een arbeidsovereenkomst. De werknemer heeft bezwaar gemaakt tegen die beslissing en heeft bij de werkgever aanspraak gemaakt op loondoorbetaling tijdens ziekte.

De vordering

In kort geding eist de werknemer van de werkgever onder andere loondoorbetaling tijdens ziekte.

Het oordeel

De kantonrechter verwacht dat in een bodemprocedure de vordering van de werknemer zal worden toegewezen. Het enkele feit dat de overeenkomst de titel oproepovereenkomst draagt, is niet voldoende om het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst te weerleggen. Bij beoordeling van de vraag of er een arbeidsovereenkomst is, is de feitelijke invulling van belang. Uit het overlegde urenoverzicht kan afgeleid worden dat het ging om werkzaamheden met een regelmatig, terugkerend patroon. Er was geen sprake van losse en ongeregelde arbeid. Ook het feit dat het moeilijk was om een vrije dag te krijgen bevestigt het vermoeden van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast is er ook nooit gebruik gemaakt van het registratieformulier. De vordering tot loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer is daarmee toewijsbaar.

Bron:
LJN BL0825, Kantonrechter Haarlem
Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst
Kort geding, 13 januari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer