Werkloosheid stijgt met 11.000

0

De werkloosheid in Nederland is in de maanden november tot en met januari gestegen tot 435.000. Dat zijn er elfduizend meer dan in de vorige periode van drie maanden.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekendgemaakt.
Van de beroepsbevolking zit nu 5,6 procent werkloos thuis, tegen 3,9 procent een jaar geleden.

In een jaar tijd zijn er 131.000 werklozen bijgekomen. Bijna twee derde van de toename deed zich voor bij de mannen. Het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer 10.000 mensen per maand.

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in januari het sterkst is toegenomen bij technische beroepen op lager en middelbaar niveau en bij hogere administratieve beroepen. Bij de technische beroepen gaat het vooral om bouwkundige beroepen. Het aantal jonge werkzoekenden nam in een jaar tijd toe met bijna 60 procent.

Eind januari bedroeg het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV 323.000, dat is 140.000 meer dan een jaar eerder. Een deel van de toename is toe te schrijven aan deeltijd-WW.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer