Kamp kijkt wel naar flexibele arbeidsmarkt

0

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) buigt zich over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt zonder te tornen aan het ontslagrecht en de duur van WW-uitkeringen.

Dat heeft de VVD-bewindsman donderdag duidelijk gemaakt tijdens een kennismaking met de Tweede Kamer.

Kamp benadrukte dat VVD en CDA met gedoogpartner PVV hebben afgesproken de komende jaren niet te tornen aan de werkloosheidswet en het ontslagrecht. Maar volgens hem moet er wel nagedacht worden over "de onderliggende problemen op de arbeidsmarkt".

Volgens de minister moet wel degelijk worden nagedacht over hoe mensen die hun baan verliezen, sneller aan ander werk geholpen kunnen worden en niet heel lang in de WW terechtkomen. Ook zei hij met werkgevers te willen praten over hun terughoudendheid om mensen in vaste dienst te nemen wegens de ontslagbescherming voor werknemers.

Kamp stelde dat hij en zijn staatssecretaris Paul de Krom het eer vinden om op Sociale Zaken en Werkgelegenheid te werken. "Maar voor ons gevoel zijn wij van Werk en Inkomen", aldus de minister. Werken staat bij hem voorop. Op de tweede plaats komen inkomensvoorzieningen voor mensen die echt niet aan de slag kunnen.

De minister wees erop dat wegens de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking een tekort aan personeel dreigt. Dit geeft problemen, bijvoorbeeld om de AOW en aanvullende pensioenregelingen overeind te houden. Maar het heeft in de ogen van Kamp ook voordelen. Hij verwacht dat werkgevers meer mensen zullen aannemen die nu minder kans op werk maken.

De Krom zei daarom ook "vol vertrouwen" te zijn dat werkgevers straks meer mensen met een handicap aannemen. Dat is van belang, omdat hij door hervorming van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, mensen met een beperking in de bijstand, sociale werkplaatsen en Wajong vaker aan de slag wil krijgen in een ‘normale’ baan.

Maar CDA’er Eddy van Hijum maakt zich zorgen. Hij vroeg in een manifest het kabinet in een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden concrete afspraken te maken over stage- en arbeidsplekken voor mensen met een beperking. Kamp zei naast een akkoord over een hogere AOW-leeftijd en aanvullende pensioenen, ook met sociale partners afspraken te willen maken over een hogere arbeidsparticipatie. Verder wil hij afspraken over loonmatiging.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer