Kan de inlener, als opvolgende werkgever, de uitzendkracht een contract voor bepaalde tijd aanbieden?

0

De inlener wil mijn uitzendkracht zelf in dienst nemen. Of de inlener de
uitzendkracht nog een contract voor bepaalde tijd kan aanbieden hangt af van
twee dingen.

Ten eerste moet worden gekeken naar de toepasselijke CAO van de inlener. Wat bepaalt deze CAO over het aantal contracten voor bepaalde tijd die de inlener mag aangaan met zijn werknemer, gedurende welke periode? Als de inlener niet onder een CAO valt, valt hij terug op de wet. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er drie contracten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan, in een periode van niet langer dan 36 maanden.
Vervolgens moet de opvolgende werkgever rekening houden met elke periode en elke uitzendovereenkomst die de uitzendkracht op die werkplek, in die functie heeft gewerkt.

Stel dat de inlener niet onder een CAO valt en de uitzendonderneming, gedurende de periode dat de uitzendkracht die bepaalde werkzaamheden bij de inlener verrichtte, drie arbeidsovereenkomsten in fase 1 is aangegaan met de uitzendkracht. De inlener zal dan, als opvolgend werkgever, de vierde arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht moeten aangaan. Dit is volgens de wet een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Conclusie: de CAO van de inlener is van toepassing. Is er geen CAO van toepassing, dan geldt de wet.

Bron: NBBU

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer