Motie voor vergunningsplicht uitzendbureaus sneuvelt

0

Een motie voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus kreeg geen meerderheid in de Tweede Kamer.

In een kamerdebat over Arbeidsmigratie in het parlement op 22 juni dienden kamerleden Suzanne Kröger (GL) en Kati Piri (PvdA) een motie in voor een vergunningsstelsel voor uitzendbureaus. Zij stelden voor een vergunningpsplicht in te voeren in plaats van het certificeringsstelsel, waarover de Raad van State zich eerder dit jaar kritisch uitliet. Deze stelde onder meer dat zelfregulering onvoldoende werkt; via een vergunningsplicht kan beter toezicht gehouden wordt op de activiteiten van uitzendbureaus en de voorwaarden waaronder inlening plaatsvindt. De motie werd door de Tweede Kamer verworpen.

Lees ook: Wetvoorstel verplichte certificering vertraagd 

Certificering vertraagd

Bij het commissiedebat op 24 mei in de Tweede Kamer over Arbeidsmigratie gaf minister Van Gennip (SZW) aan extra tijd nodig te hebben voor aanpassingen aan het wetsvoorstel verplichte certificering. Eerder had Van Gennip aangegeven voor de zomer het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Maar door het kritische advies van de Raad van State dit voorjaar heeft zij meer tijd nodig.

Uitzendbureau verantwoordelijk registratie gemeente 

Een andere motie, dat een veroordeling voor arbeidsdiscriminatie leidt tot een verlies van de certificering, werd tijdens het debat wel aangenomen. Onderzocht wordt of dit ook mogelijk is bij een ongelijke behandeling door het College voor de Rechten van de Mens. Ook werd ingestemd met de motie om uitzendbureaus verantwoordelijk te houden voor accurate registratie in de BRP van gemeenten van hun buitenlandse werknemers.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer