Dit moet je weten over ziekte bij een uitzendbeding in de nieuwe uitzend-cao

0

Een belangrijke nieuwe bepaling in de nieuwe uitzend-cao is dat ziekte in contracten met uitzendbeding niet meer leidt tot het direct beëindigen van de uitzendovereenkomst. Heeft een uitzendbeding nu nog wel zin? Expert Marcel Reijmers geeft antwoord op deze en andere vragen uit de praktijk. 

In de uitzend-cao, die ingaat per 1 juli 2023 is opgenomen dat ziekte in contracten met uitzendbeding niet meer automatisch en direct leidt tot het beëindigen van de uitzendovereenkomst. Om die reden is het verstandig om een einddatum in de overeenkomst op te nemen, zodat hij op die datum van rechtswege eindigt en de werknemer alsnog ziek uit dienst kan worden gemeld. Dit is overigens alleen nieuw voor contracten met uitzendbeding (MUB). Bij contracten zonder uitzendbeding (ZUB) was dit altijd al zo.]

Lees ook: Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 2 januari 2023

Wat als de inlener de overeenkomst stopzet?

Dat is verboden volgens de nieuwe cao. Tijdens arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht eindigt de terbeschikkingstelling niet, waardoor ook de uitzendovereenkomst niet kan eindigen. De opdrachtgever kan natuurlijk wel aangeven dat hij de uitzendkracht niet meer terug wil als die weer beter is en de opdracht beëindigen. Maar bij ziekte loopt de overeenkomst dan nog wel door en moet het uitzendbureau 90% van het loon doorbetalen.

Moet je een einddatum opnemen?

Voortaan eindigt het contract met uitzendbeding (MUB) bij ziekte alleen nog op een overeengekomen einddatum. Dat betekent dat het verstandig is om in contracten een einddatum op te nemen. Bij nieuwe overeenkomsten is dat geen probleem, maar bij bestaande overeenkomsten zul je die moeten toevoegen.  Let op: omdat een einddatum in veel gevallen een verslechtering is van de arbeidsvoorwaarden, moet de werknemer ermee akkoord gaan en er voor tekenen. Het is niet iets wat je als werkgever eenzijdig kunt opleggen.

Heeft een uitzendbeding nu nog wel zin?

Deze einddatum is dus nodig in geval van arbeidsongeschiktheid. Voor het overige verandert het uitzendbeding niet. Een overeenkomst eindigt gewoon nog op verzoek van de opdrachtgever, omdat de opdrachtgever om welke reden dan ook de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen. Meestal zal dat dus zijn, omdat het werk stopt.

Welke einddatum is aan te raden: vier weken of langer?

De meeste uitzendbureaus zullen kiezen voor contracten van vier weken. Als het werk stopt, dan mag de overeenkomst ook eerder per direct worden beëindigd. Bij ziekte dus niet. Korter kan meestal niet, want voor het bepalen van de einddatum geldt in de nieuwe cao een minimale duur van de overeenkomst van vier weken, net als bij contracten zonder uitzendbeding (ZUB). In dat geval moet de werkgever het loon zelf doorbetalen tot de einddatum voor hij de werknemer ziek uit dienst kan melden.

In sommige situaties kan het verstandiger zijn een langere contractperiode aan te houden. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever de uitzendkracht wil overnemen na de uitzendperiode. De beperking van 4-weekscontracten zie je vooral terug als de opdrachtgever de kandidaat wil overnemen na de uitzendperiode. Na twaalf weken heeft de uitzendkracht namelijk drie contracten gehad. Daar heeft het uitzendbureau geen last van, maar de opdrachtgever moet dan een contract voor onbepaalde tijd gaan geven.

Kun je afspraken maken met de werkgever over de loondoorbetaling?

Dat kan. Bij een korte periode van vier weken zal de werkgever daar doorgaans niet voor te porren zijn. Bij een langere contractperiode wellicht wel, omdat de werkgever ook zelf baat heeft bij die langere periodes vanwege de ketenregeling. Die kan daarna nog een tijdelijk contract geven.

Wat zou een redelijke afspraak met een opdrachtgever wat betreft verzuim zijn?

Dat verschilt per inlener. Sommige opdrachtgevers zullen liever het langdurige verzuim op zich nemen, omdat die eerste periode sowieso voor rekening van het uitzendbureau komt. Dan maak je samen afspraken over de periode daarna. Een andere opdrachtgever kiest er misschien voor om juist mee te betalen aan die eerste periode, omdat hij het om kort verzuim gaat. Het is kortom maatwerk.

Wat betekent het financieel voor bureaus?

Normaalgesproken was verzuim vanaf de 3e ziektedag verzekerd op grond van de Ziektewet, daar was de premie voor de ZW-flex bij het UWV ook op afgestemd. Nu de eerste weken loondoorbetaling voor rekening van de werkgever komen, zal de schadelast bij UWV op termijn gaan dalen. Maar het voordeel daarvan gaan werkgever pas vanaf 2025 merken, omdat die premie altijd 2 jaar achter de feiten aanhobbelt. Het komt er in feite op neer dat uitleners tot die tijd dubbele kosten hebben: ze betalen premie voor iets dat niet meer is verzekerd.

Is het slim om je daartegen te verzekeren of eigen risicodrager te worden?

Niet per se. Het hangt af van de kosten van je ziekteverzuim. Het is verstandig om daar eens over na te denken en de kosten van verzuim tegen zo’n verzekering af te zetten. In ieder geval moet je zorgen voor een goede begeleiding, óók in die eerste 4 weken. Het is namelijk niet alleen het loon dat je moet doorbetalen, maar je hebt op dat moment ook geen inkomsten meer én je moet extra kosten maken om een vervanger te zoeken. Investeren in terugdringen van verzuim is daarom meestal financieel interessanter dan verzekeren.

Wat verandert er bij de contracten zonder uitbeding?

Nu is het nog zo dat alleen bij overeenkomsten met uitzendbeding na beëindiging van het dienstverband de uitzendkracht gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid een aanvulling tot 90% respectievelijk 80% ontvangt op de ziektewetuitkering. Vanaf 1 juli 2023 hebben ook de uitzendkrachten met een overeenkomst zonder uitzendbeding recht op deze aanvulling als de uitzendovereenkomst wordt beëindigd.

Heb je nog een advies aan bureaus?

Het ziekteverzuim omlaag brengen loont nu meer dan ooit. Als een uitzendkracht ziek een been breekt of griep krijgt kan je daar niets aan doen natuurlijk. Je kunt wel proberen het onterechte ofwel ‘grijze’ verzuim te reduceren. Dat kan bijvoorbeeld door een stuk casemanagement zelf te doen, al loopt de begeleiding bij UWV. Die extra aandacht helpt enorm om het grijze verzuim terug te dringen.

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer