Nieuwe cao voor kappers

0

Op 21 oktober is er een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor kappers.

De cao heeft een looptijd van juli 2010 tot en met 30 juni 2011. Per 1 januari 2011 worden de salarisschalen met 1,3 procent verhoogd. Verder is er afgesproken dat er een commissie wordt samengesteld, die gaat kijken naar een nieuw loon- en functiegebouw. Deze studie moet voor 1 maart 2011 afgerond zijn.

In het cao-akkoord is ook te lezen dat de cao-partijen de intentie hebben uitgesproken om binnen korte termijn tot een arbo-catalogus te komen.

Loopbaanontwikkeling

Daarnaast geven de cao-partijen aan dat zij het belangrijk vinden dat werknemers in staat worden gesteld om zichzelf permanent te ontwikkelen en te investeren in hun loopbaan. Om dat te stimuleren en faciliteren komt er een individueel scholingsbudget van maximaal €150,- per werknemer in 2011. Ook wordt het vanaf 2011 mogelijk voor werknemers die langer dan drie jaar in de bedrijfstak werken een loopbaancheck uit te voeren en de daaruit voortvloeiende cursussen en opleidingen te volgen. Hiervoor is een budget van €750,- per werknemer beschikbaar gesteld. Tot slot zijn de cao-partijen overeengekomen om de looptijd van de cao O&O-fonds met 5 jaar te verlengen en te komen tot een branchediploma.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer