Overgang van onderneming zonder overeenkomst

0

Ook uit de feitelijke gang van zaken kan blijken dat een onderneming is overgegaan. De werknemer moet haar loonvordering vanaf de datum van de overgang indienen bij de nieuwe werkgever.

De situatie

Een serveerster heeft sinds 2006 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Haar werkgever huurt de lunchroom waar zij werkt van de eigenaar van het pand. Op 6 augustus is het lunchcafé wegens een rechterlijk vonnis over een huurgeschil ontruimd. Daarna is de lunchroom een tijdje gesloten geweest ter voorbereiding op voortzetting door de eigenaar van het pand.

De vordering

In november 2010 vordert de werkneemster in een kort geding van haar (ex)werkgever onder meer achterstallig loon en vakantiegeld vanaf 1 juli 2010 en wedertewerkstelling. Zij heeft zich sinds de sluiting beschikbaar gehouden voor werk en ze vindt dat de sluiting het risico van de werkgever is.

Het verweer

De werkgever (de exploitant tot de ontruiming) stelt dat er op 6 augustus 2010 een overgang van onderneming heeft plaatsgevonden (artikel 7:662 BW). Hij erkent de loonvorderingen tot die datum maar de achterstand van na die datum komt voor rekening van haar nieuwe werkgever: de eigenaar van het pand.

Het oordeel

De kantonrechter wijst in zijn voorlopig oordeel de loonvordering tot 6 augustus 2010 toe. Voor de periode daarna wordt de vordering afgewezen. De werkneemster heeft aangevoerd dat er geen overgang van de onderneming heeft plaatsgevonden omdat er geen overgangscotnract is getekend.

Maar de kantonrechter oordeelt dat ook uit de feitelijke gang van zaken een overgang van een onderneming kan blijken. Het is voldoende dat “in het kader van de contractuele betrekkingen een wijziging optreedt in de natuurlijke- of rechtspersoon die de onderneming exploiteert en die uit dien hoofde werkgeversverplichtingen heeft tegenover de werknemers die in de onderneming zijn aangesteld”. En dat is gebeurd in deze zaak. Verder is de identiteit van de onderneming behouden gebleven: de lunchroom is in nagenoeg dezelfde vorm, met dezelfde klantenkring en contracten voortgezet. De werkneemster moet de eigenaar aanspreken met haar vordering vanaf 6 augustus 2010 omdat alle rechten en verplichtingen vanaf die datum naar hem zijn overgegaan.

Bron:
LJN BO4392, Kantonrechter Tilburg
Overgang van onderneming
Kort geding, 10 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer