Overtreding Arbeidstijdenwet leidt tot ontslag

0

70 uren per week werken in twee banen komt voor risico
van de werknemer.

De feiten
Een werknemer heeft nooit gemeld dat hij naast zijn baan voor 32 uur per week elders 38 uur per week werkte. De werknemer heeft daarmee de meldingsplicht uit de cao overtreden, en daarnaast uiteraard ook de Arbeidstijdenwet. De werkgever verzoekt om die reden ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 
De beslissing
De kantonrechter stelde vast dat de werknemer er niet in zal slagen zijn twee banen zodanig in te richten dat de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd. De werknemer heeft de twee banen nodig in verband met zijn financiële verplichtingen. Nu de werkgever de verplichting heeft de Arbeidstijdenwet na te leven, en de werknemer niet tijdig en uit eigen beweging informatie heeft verstrekt over zijn twee banen, komt de reden van beëindiging van de arbeidsovereenkomst geheel voor risico van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt zonder vergoeding ontbonden.
 
Kantonrechter Nijmegen 31 januari 2008, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 65
 
Commentaar
Een collega-kantonrechter uit Nijmegen oordeelde een krappe maand eerder volstrekt anders in een vergelijkbare kwestie bij dezelfde werkgever. Deze uitspraak werd besproken in de rubriek Arbeidsrecht van Flexmarkt aflevering februari 2008. Daar werd de werkgever verweten geen redelijk overleg met de werknemer te hebben gevoerd en zonder meer de arbeidsomvang te hebben teruggebracht.
In de nu besproken situatie is niet gesproken over een tweegesprek met de werknemer, maar werd hij gewezen op de schending van de meldingsplicht uit de cao op basis waarvan een ontslagprocedure is gestart. Die weg is succesvoller gebleken.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer