Proeftijd mag verlengd worden door omzetten arbeidsovereenkomst

0

Als de proeftijd van twee maanden echt te kort is om de geschiktheid goed te beoordelen, kan de overeenkomst worden omgezet in een tijdelijk contract. Maar wel onder strikte voorwaarden.

De situatie

Een werknemer heeft een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. Tijdens die proeftijd geeft de werkgever al meerdere malen aan dat hij niet tevreden is over het functioneren van de medewerker. Als de werkgever meedeelt dat de overeenkomst daarom in de proeftijd wordt beëindigd, vraagt de werknemer om een tweede kans. Na intern beraad wordt besloten de werknemer alsnog een contract voor zes maanden aan te bieden. In dat contract wordt opgenomen dat bij gebleken geschiktheid de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgt. Maar als gevolg van de recessie wordt het beleid bij de werkgever gewijzigd; er worden geen vaste contracten meer aangeboden. De werknemer krijgt daarom na de zes maanden nogmaals een tijdelijk contract. De werkgever heeft dit contract niet meer verlengd.

De vordering

De werknemer vindt dat de werkgever de proeftijd ongeoorloofd heeft verlengd (art. 7:652 BW) en is van mening dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

Het verweer

De werkgever geeft aan dat het nooit de bedoeling is geweest om de wettelijke lengte van de proeftijd te omzeilen. De werknemer heeft op eigen verzoek nog een kans gekregen en heeft de tijdelijke arbeidsovereenkomst na een dag bedenktijd geaccepteerd. Het was de bedoeling dat die overeenkomst bij geschiktheid zou worden omgezet maar de recessie gooide roet in het eten.

Het oordeel

De rechter is van mening dat de werkgever geen misbruik heeft gemaakt van de opzegmogelijkheid tijdens de proeftijd. De werknemer is er meerdere malen op gewezen dat hij niet goed functioneerde en de werkgever wilde de arbeidsovereenkomst beëindigen. Op zijn eigen initiatief heeft de werknemer een tweede kans gekregen. De nieuwe, tijdelijke, arbeidsovereenkomst heeft de werknemer na één dag bedenktijd aanvaard. De rechter wijst de vordering van de werknemer af.

Bron:
LJN BN6214
, Kantonrechter Den Bosch
Misbruik proeftijd
Kort geding, 01 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer