Stakingsbrekers ingezet in strijd met artikel 10 Waadi?

0

Een algemene kwestie over stakingsbreking en de toepassing van het verbod daartoe uit de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

De feiten

Nedtrain, het bedrijf dat de treinen van NS onderhoudt en schoonhoudt, zag zich geconfronteerd met een personeelsstaking bij een van haar opdrachtnemers, een schoonmaakbedrijf. Vervolgens zijn werknemers van de Nedtrain zelf treinen gaan schoonmaken en is bovendien een derde bedrijf ingezet om de treinen schoon te houden. Volgens de vakbond was zowel het toeleverende bedrijf als de Nedtrain zelf onrechtmatig bezig en de bepalingen van de Waadi zouden zijn overtreden.

De beslissing

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Nedtrain en het andere schoonmaakbedrijf niet onrechtmatig hebben gehandeld jegens de vakbond. Nedtrain staat als derde buiten het arbeidsconflict tussen het schoonmaakbedrijf en haar personeel en is gerechtigd haar schade te beperken door het inzetten van een ander schoonmaakbedrijf. Ook het andere schoonmaakbedrijf, dat buiten de strekking van de staking viel, is niets te verwijten, nu geen personeel is geleverd aan het schoonmaakbedrijf waar werd gestaakt.

In hoger beroep heeft het Gerechtshof deze beslissing bekrachtigd.

Commentaar

Een partij die buiten een arbeidsconflict staat mag haar schade beperken door personeel in te huren. Dat kan niet worden gezien als verboden stakingsbreking.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer