Aantal werkzoekenden naar historisch dieptepunt

0

De werkloosheid zal dit jaar en in 2009 dalen naar een historisch laag
peil. Het CWI verwacht een afname van het aantal niet-werkende werkzoekenden tot
374.000 in 2009.

Het geraamde aantal werkzoekenden komt overeen met dat van de werkloosheid begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De werkgelegenheid groeit het hardst in Flevoland, Utrecht en de regio Nijmegen en Rivierenland. De collectieve sector profiteert het meest van de groei. Vooral de sector zorg en welzijn groeit de komende jaren fors. Aldus enkele conclusies uit de vandaag gepubliceerde arbeidsmarktprognose van CWI.

Aantal werkzoekenden blijft dalen
Omdat het aantal banen harder toeneemt dan de groei van de beroepsbevolking en het aantal vacatures hoog blijft, is er nog steeds ruimte voor daling van de werkloosheid. Wel zal de daling langzamer gaan dan in recente jaren. Eind 2008 worden 407.000 niet-werkende werkzoekenden verwacht. In 2009 wordt gerekend op een daling tot 374.000. Dit komt overeen met het niveau van de werkloosheid begin jaren tachtig van de vorige eeuw. Tijdens de laatste top van de werkloosheid in 2004 waren er nog bijna 700.000 niet-werkende werkzoekenden.

Ook het aantal langdurig werklozen – langer dan twaalf maanden werkloos – neemt af. Toch blijft hun positie op de arbeidsmarkt zorgelijk. Naar verwachting is 60% van het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden langdurig zonder werk in 2009.

Aantal banen op recordhoogte
CWI verwacht dat het aantal banen in 2008 en 2009 gemiddeld met 115.000 (+1,4% per jaar) zal stijgen tot 8,8 miljoen. Daarna zal de groei afnemen. De werkgelegenheid groeit het hardst in Flevoland, Utrecht en de regio Nijmegen en Rivierenland. In een aantal regio’s blijft de werkgelegenheidsgroei achter bij het landelijke gemiddelde. Vooral Zuid-Limburg en Haaglanden hebben een matige werkgelegenheidsgroei.

Blijvende krapte op de arbeidsmarkt
Naar verwachting ontstaan er dit jaar en in 2009 zo’n 1,1 miljoen vacatures. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2007. Een groot deel van de vacatures ontstaat doordat op de huidige krappe arbeidsmarkt veel mensen wisselen van baan. De meeste vacatures ontstaan in de detailhandel, in de zorg, bij adviesbureau’s en in de industrie. De Nederlandse economie maakt een periode door van krapte op de arbeidsmarkt. Daar komt de komende jaren naar verwachting geen verandering in: de werkloosheid daalt en het aantal vacatures blijft hoog.

Arbeidsparticipatie vrouwen en ouderen blijft stijgen
In 2008 en 2009 stijgt de beroepsbevolking met gemiddeld bijna 100.000 personen (+1,2% per jaar). In de jaren daarna wordt de toename van de beroepsbevolking steeds geringer. De stijging van de beroepsbevolking komt vooral voor rekening van vrouwen en ouderen. Zo zijn er in 2007 een kwart meer vrouwen actief op de arbeidsmarkt dan tien jaar geleden. Voor 55-plussers geldt dat er zelfs ruim tweemaal zoveel actief zijn in vergelijking met 1997. CWI verwacht dat de arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen de komende jaren verder zal toenemen.

Arbeidsmarktprognose 2008-2013 (pdf, 525 kB)

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer