Tijdelijke urenuitbreiding is geen nieuw contract

0

Is een tijdelijke urenuitbeiding wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst?

In deze uitspraak oordeelt de kantonrechter dat de aanhangsels bij de arbeidsovereenkomst geen nieuwe contracten zijn omdat het echt alleen om een tijdelijke urenaanpassing ging. De werkzaamheden bleven hetzelfde.

De situatie

Een werknemer is in dienst van een dak-en thuislozenopvang op basis van de volgende contracten en tijdelijke wijzigingen:
a. Nul-urencontract voor een jaar in de functie van Senior Sociaal beheerder van 1 november 2008 tot 31 oktober.
b. Tijdelijk uren-uitbreiding (aanhangsel bij arbeidsovereenkomst) in de functie van Specialist Sociaal Beheerder naar 22,5 uur per week van 1 december 2008 tot 1 maart 2009.
c. Nieuw tijdelijk contract voor 10,5 uur per week, functie Senior Sociaal beheerder, van1 april 2009 tot 31 maart 2010.
d. Aanhangsel arbeidsovereenkomst voor tijdelijke aanstelling binnen contract als Specialist Sociaal Beheerder voor de achterliggende periode van 1 december 2009 tot 28 februari 2010 voor 22,5 uur per week.

Vanaf 1 maart 2010 hervat de werknemer zijn oorspronkelijk werk weer voor 10,5 uur per week.

In maart 2010 laat de werkgever per brief weten dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op 31 maart 2010.

De vordering

Volgens de werknemer is er door de tijdelijke urenuitbreidingen inmiddels een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De twee aanhangsels bij de arbeidsovereenkomst zijn aan te merken als afzonderlijke arbeidsovereenkomsten (art. 7:688a lid 1 sub b BW). Hij vordert in een kort geding wedertewerkstelling en betaling van het achterstallige salaris.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de aanhangsels geen afzonderlijke arbeidsovereenkomsten zijn en wijst de vordering af. De aanhangsels bevatten wel steeds drie wijzigingen: in de arbeidsomvang, de functiebenaming en de inschaling. Duidelijk is in ieder geval dat de werknemer beide keren daadwerkelijk meer uren heeft gewerkt. Maar de functie met het hogere salaris is volgens de werkgever bedoeld om de werknemer te compenseren voor het feit dat hij tijdens die periodes in de nacht werkte. De reguliere nachttoeslag vond de werkgever niet voldoende. De werkzaamheden waren niet anders dan overdag.

Volgens de kantonrechter is de overeenkomst tot tijdelijke urenuitbreiding geen afzonderlijke arbeidsovereenkomst, net als de overeenkomst tot tijdelijke verhoging van het loon ter compensatie van het verrichten van werkzaamheden gedurende de nacht. Nu de werkzaamheden blijkbaar nauwelijks verschilden van het werk overdag zijn de afspraken in de ‘aanhangsels’ onderdeel van de bestaande arbeidsovereenkomsten. De rechter verwijst hierbij naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2003 (LJN AF5806).

Omdat de afspraken volgens de kantonrechter deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst is er dus geen sprake van nieuwe arbeidsovereenkomsten en is er dus ook geen contract voor onbepaalde tijd ontstaan.

Bron:
JAR 2010/192, Kantonrechter Utrecht
Urenuitbreiding, keten
Kort geding, 24 juni 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer