Uitzendperiode telt mee bij vaststelling anciënniteit

0

Een werkgever spreekt met een aantal werknemers af dat de uitzendperiodes niet meetellen bij de vaststelling van de anciënniteit.

Eén werknemer verzet zich tegen de afspraak en haalt bij de kantonrechter zijn gelijk.

De situatie

Een werknemer is in 1993 als tijdelijke kracht in dienst gekomen bij Coberco, de rechtsvoorganger van Arla Foods, Daarna heeft hij een aantal aaneensluitende periodes als uitzendkracht gewerkt. In december 1997 is hij in vaste dienst gekomen. Arla Foods was lange tijd een onderdeel van Friesland Foods B.V. en houdt zich bezig met de productie, verkoop en distributie van zuivelproducten. Bij een reorganisatie is de werknemer boventallig geworden en nu verzoekt Arla Foods de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bij de vaststelling van de anciënniteit gaat Arla Foods uit van 28 december 1997 als datum van indiensttreding. De uitzendperiodes van voor die tijd telt het bedrijf niet mee, omdat van verschillende werknemers niet meer was na te gaan in welke periodes zij als uitzendkracht hadden gewerkt. Door de uitzendperiodes van alle werknemers buiten beschouwing te laten, meent het bedrijf een objectieve maatstaf te hanteren voor het vaststellen van de anciënniteit.

Het verweer

De werknemer verweert zich tegen de datum van indiensttreding. Bij het vaststellen van de anciënniteit heeft Arla Foods geen rekening gehouden met de periodes die hij voor de werkgever heeft gewerkt voor 1997.

Het oordeel

De kantonrechter is het eens met de werknemer. Het besluit van Arla Foods, om de uitzendperiode niet mee te rekenen, is in strijd met de beleidsregels van het UWV over opvolgend werkgeverschap. Die regels kent de kantonrechter reflexwerking toe. Ook getuigt het buiten beschouwing laten van de uitzendperiode niet van goed werkgeverschap. Dat andere werknemers wel hebben ingestemd met deze wijze van de vaststelling van anciënniteit, doet daar niet aan af. 

De werknemer heeft zich niet verbonden aan de afspraken over de vaststelling van de anciënniteit. Het sociaal plan is net als het besluit van de werkgever over de anciënniteit- regeling, een eenzijdig besluit. De kantonrechter wijst het ontbindingsverzoek in zijn geheel af.

Bron:
LJN BN8266, Kantonrechter Arnhem
Vaststelling anciënniteit
Eerste aanleg, 8 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer