UWV maakt WGA- en ZW-premies voor 2016 bekend

0

Zowel de WGA-vast als de ZW-flex premie wijzigen in 2016 met slechts 0,01 procentpunt ten opzichte van dit jaar. De premie voor de WGA-flexverzekering is zelfs ongewijzigd.

Volgens het UWV neemt het aantal eigenrisicodragers voor de WGA-verzekering af, terwijl het eigenrisicodragerschap voor de ZW-verzekering toeneemt.

WGA-premie

Het gemiddelde premiepercentage van de WGA-verzekering voor vaste dienstverbanden (WGA-vast) daalt van 0,48 procent in 2015 naar 0,47 procent in 2016.
De WGA-premie voor flexibele dienstverbanden (WGA-flex) blijft in 2016 onveranderd op 0,24 procent.

ZW-premie

Ook de ZW-premie voor flexibele dienstverbanden (ZW-flex) blijft in 2016 vrijwel stabiel. Het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,35% in 2015 naar 0,36% in 2016.

Premiedifferentiatie

De Werkhervattingskas (Whk) is opgericht op 1 januari 2007, een jaar na de invoering van de WIA. Sinds begin 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie uit de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa, ook wel Modernisering Ziektewet) in werking getreden. Als gevolg hiervan is de premiedifferentiatie uitgebreid met twee additionele premiecomponenten. Een ter dekking van de WGA-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband (WGA-flex) en een ter dekking van de ZW-lasten voor personeel met een flexibel dienstverband (ZW-flex).

Samenvoeging

Met ingang van 2017 wordt de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Werkgevers hebben dan de mogelijkheid om voor deze combinatie eigenrisicodrager te worden.
Daarnaast wordt per 2017 de wetgeving zodanig veranderd dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA verkleind worden.

De premies zijn te vinden in de Gediffertieerde premies WGA en ZW 2016

Bron: UWV

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer