Vrije uren afboeken van adv-tegoed

0

Als er geen bepalingen zijn voor het opnemen van adv-uren, moet werkgever verlofuren eerst van het adv-tegoed afboeken.

Pas als die op zijn, komen de vrije uren ten laste van het vakantietegoed.

De situatie

Een pedagogisch medewerkster in de kinderopvang is juli 2004 in dienst. Op haar arbeidsovereenkomst is de cao ‘Kinderopvang’ van toepassing.

Ze vordert bij de kantonrechter uitbetaling van adv-uren die ze niet heeft verbruikt. Overigens zijn het eigenlijk seniorenverlofuren maar de beide partijen spreken van adv-uren.

Vanaf 2004 tot en met 2009 heeft de werkneemster, volgens haar eigen berekening, 991 adv-uren en 849 vakantie-uren opgebouwd, in totaal 1840 uur. Ze stelt 1107 uren te hebben opgenomen en wil de resterende 733 uren afkopen (bij een werkdag van 8 uur spreken we hier dus over ruim 90 dagen).

Het verweer

De werkgever komt met andere cijfers. De uren die de werkneemster vrij nam, zijn afgeboekt van het vakantietegoed en er zijn 680,5 adv-uren – in overeenstemming met de cao – vervallen.

Het oordeel

De kantonrechter stelt de werkneemster in het gelijk. Het adv-tegoed had als eerste moeten worden opgemaakt. In de cao die gold toen de werkneemster in 2004 dienst kwam, stond geen vervalbepaling. In de cao van 2006 was wel een vervaltermijn van een jaar opgenomen maar in de cao van 2008 is die bepaling weer geschrapt. De werkgever heeft de werkneemster nooit laten weten dat de adv-uren jaarlijks zouden vervallen. Daarom hoefde de werkneemster geen rekening te houden met een vervaltermijn korter dan de wettelijke 5 jaar. Redelijkerwijs en op grond van goed werkgeverschap moest de werkgever de vanaf 2006 opgenomen vrije uren eerst afboeken de adv-uren en daarna pas van de vakantie-uren.

Afkopen vakantie-uren tijdens dienstverband

De werkneemster wil de overgebleven uren afkopen. De kantonrechter geeft aan dat alleen de jaarlijks opgebouwde bovenwettelijk vakantie-uren kunnen worden afgekocht. De werkgever krijgt hij daarom de opdracht mee om uit te zoeken welke uren bovenwettelijk zijn.

Het afkopen is overigens geen eenzijdig recht van de werkneemster. De werkgever moet dar wel expliciet mee akkoord gaan.

Bron:
LJN BO3017, Kantonrechter Amsterdam
Adv-tegoed afboeken
Eerste aanleg, 11 november 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer