Waar bestaat een arbobeleid uit?

0

Arbobeleid bestaat uit verschillende onderdelen.

Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E): De werkgever moet een RI&E hebben. In een RI&E staan welke er risico’s er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Naast de risico’s legt een werkgever in een RI&E ook vast welke maatregelen hij gaat nemen. Een werknemer mag altijd de RI&E inzien.
  • Ziekteverzuimbeleid: De werkgever is verplicht de ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts.
  • Preventiemedewerker: Binnen elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.
  • Arbodeskundige: Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn.
  • PAGO: Een werknemer moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt of er gezondheidsproblemen als gevolg van werk zijn.
  • Voorlichting: Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.
  • Bedrijfshulpverlening: In een bedrijf moet bedrijfshulpverlening aanwezig zijn.
     

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer