Wat doet een bedrijfsarts?

0

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij te maken met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kijkt naar gezondheidsklachten die met het werk te maken hebben.

Hij is een onafhankelijke deskundige op het terrein van arbeid en gezondheid. Hij controleert of en hoe ernstig  ziek de werknemer is. Als de werknemer langer dan zes weken ziek is, maakt hij een probleemanalyse.   

Wat mag een bedrijfsarts wel en niet

De bedrijfsarts moet zich houden aan een aantal regels:

  • Hij heeft een geheimhoudingsplicht.
  • Hij mag alleen overleggen met een huisarts of een specialist wanneer de werknemer hier toestemming voor geeft.
  • De werknemer heeft recht op inzage in zijn dossier.
  • Een bedrijfsarts mag medicijnen voorschrijven. Het is echter mogelijk dat de zorgverzekering deze medicijnen niet vergoedt.

Oneens advies bedrijfsarts

Als de werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan hij een second opinion aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Informatie en advies bedrijfsarts

Een werknemer kan bij de bedrijfsarts ook terecht voor informatie en advies over gezond werken.

Aanstellingskeuring

Het kan zijn dat een werknemer al bij de sollicitatie te maken krijgt met een bedrijfsarts. Dit mag alleen als de functie waarop hij solliciteert specifieke medische eisen met zich meebrengt.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer