Wat is gewijzigd in de Arbowet per 1 januari 2007?

0

Overbodige regelszijn geschrapt en ondernemingen krijgen meer ruimte voor maatwerk. De arboregels zijn eenvoudiger en gemakkelijker uitvoerbaar geworden.

  • De Arbeidsinspectie gaat uit van (a) de wet- en regelgeving en (b) de invulling daarvan door werkgevers en werknemers in arbocatalogi. De maximale boetes die de Arbeidsinspectie kan opleggen, worden verdubbeld.
  • Voor vrijwilligers gelden uitsluitend nog de regels uit het Arbobesluit, als het gaat om ernstige arbeidsrisico’s.
  •  Het (arbeidsomstandigheden)spreekuur als verplichte taak van de arbodienst vervalt. Het organiseren van een spreekuur is in beginsel een zaak tussen werkgevers en werknemers. Zij kunnen zelf hieraan vorm geven.
  • Werknemers krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan een deskundige van de arbodienst zijn, zoals een bedrijfsarts of een arbeidshygiënist, maar ook een preventiemedewerker.
  • In organisaties met maximaal 25 werknemers mag de werkgever zelf als preventiemedewerker optreden. In de oude wet mocht dat alleen in een bedrijf met niet meer dan 15 werknemers.
  • Aanstellen van preventiemedewerkers vanaf 25 werknemers. Het gaat erom dat medewerkers preventietaken krijgen toebedeeld. Het is niet noodzakelijk om preventiemedewerkers aan te stellen die alleen maar met preventietaken bezig zijn.
  • Het aantal bedrijfshulpverleners wordt niet langer meer aangegeven.
  • Als een RI&E is afgesproken in een cao en getoetst is door een deskundige, is hierbij geen toets meer nodig. Dit geldt bij bedrijven met in de regel ten hoogste 25 werknemers. In de oude wet gold dit criterium bij 10 medewerkers.
  • Met de herziening van de Arbowet vervalt de plicht van de werkgever om de werknemersvertegenwoordiging en bedrijfshulpverleners actief over de melding van onder meer bedrijfsongevallen te informeren. De informatie moet wel beschikbaar zijn.
  • De term Psychosociale Arbeidsbelasting is nieuw. Het gaat hierbij om factoren als seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer