Waarom is de Arbowet gewijzigd op 1 januari 2007?

0

Het kabinet wil overbodige regels schrappen en ondernemingen meer ruimte geven voor maatwerk. De arboregels zijn eenvoudiger en gemakkelijker uitvoerbaar geworden.

Meer ruimte voor eigen inbreng van werkgevers en werknemers betekent ook meer draagvlak voor het arbobeleid binnen ondernemingen. Hiermee verbeteren de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De nieuwe Arbowet kent hoofdzakelijk doelvoorschriften. Aan hoe de werkgever deze doelen bereikt, mag hij grotendeels zelf invulling geven. In bepaalde gevallen zijn echter keiharde normen aangegeven.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer