Eenzijdige wijziging van een werkrooster is toegestaan

0

Een zaak over aanpassing van arbeidstijden, waarbij goed werkgeverschap
centraal staat.

DE FEITEN
Een schoonmaker heeft gedurende enkele maanden nachtdiensten gedraaid en daar een onregelmatigheidstoeslag voor ontvangen. Nadat de werkgever hem weer in dagdiensten heeft ingezet, verzoekt de werknemer om weer te worden ingedeeld in nachtdiensten. De werkgever geeft echter de voorkeur aan de plaatsing van de werknemer in reguliere dagdiensten, omdat zijn capaciteiten daar nodig zijn. De werknemer wil de toeslagen niet laten schieten en vordert terugkeer in de nachtdiensten.
 
DE BESLISSING
Zowel de cao voor het schoonmaakbedrijf als de arbeidsovereenkomst laat toe de werktijden aan te passen aan de eisen van de door de werkgever te leveren dienstverlening. Een werkrooster is bovendien geen arbeidsvoorwaarde. Wel dient de werkgever zich bij het vaststellen van de werktijden als goed werkgever te gedragen. Hij moet als gevolg hiervan overleg met de  werknemer voeren. De eisen van goed werkgeverschap kunnen met zich meebrengen dat financiële gevolgen van een roosterwijziging verzacht dienen te worden. In de onderhavige situatie kan daar echter geen sprake van zijn, omdat de periode van nachtdiensten slechts enkele maanden  heeft geduurd en er geen sprake kan zijn van het inrichten van het leven en uitgavenpatroon naar de onregelmatigheidstoeslag.
 
Kantonrechter Zaandam 16 november 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 296
 
Commentaar
Goed werkgeverschap brengt mee dat een werkgever altijd een reden moet hebben voor het aanbrengen van wijzigingen in een arbeidssituatie. Een werknemer mag er daarnaast niet van uitgaan dat elk bedrag dat hij van zijn werkgever ontvangt door hem mag worden behouden als er duidelijk sprake is van een vergissing door de werkgever.
 
Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer