Onverschuldigde betaling mag worden verrekend met salaris

0

Een werknemer kan zich niet met succes beroepen op de vermeende juistheid
van loonbetalingen door de werkgever.

DE FEITEN
Een werknemer wordt overgeplaatst in een andere functie, waarbij geen ploegentoeslag tot de arbeidsvoorwaarden behoort. Gedurende een jarenlang  dienstverband heeft hij wel ploegentoeslag ontvangen. Na een langdurige onderhandeling bereiken werkgever en werknemer overeenstemming over de afbouw van de ploegentoeslag. De werkgever constateert echter een aantal jaren later dat de afbouw niet heeft plaatsgevonden, waarna het te veel betaalde bedrag wordt teruggevorderd. De werknemer stelt dat hij niet tot terugbetalingis verplicht en dat hij erop mocht vertrouwen dat hij het te veel betaalde mocht houden.

DE BESLISSING
De rechter gaat uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst over de afbouw van de ploegentoeslag. Over deze afspraken is bovendien lang onderhandeld. De werknemer had op basis daarvan zijn salarisspecificaties beter moeten bestuderen en zich moeten realiseren dat hij jarenlang te veel toeslag ontving. Afgesproken was immers dat de toeslag na een tweetal jaren van afbouw helemaal zou stoppen. In plaats daarvan is de toeslag zes jaar ongewijzigd gebleven en is er sprake van onverschuldigde betaling, die door de werkgever mag worden teruggevorderd, zelfs verrekend met het toekomende salaris. Wel heeft de rechter een lager afbetalingsbedrag vastgesteld dan het maandelijks te veel betaalde bedrag.

Kantonrechter Utrecht 25 oktober 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 294

 
Commentaar
Goed werkgeverschap brengt mee dat een werkgever altijd een reden moet hebben voor het  aanbrengen van wijzigingen in een arbeidssituatie. Een werknemer mag er daarnaast niet van uitgaan dat elk bedrag dat hij van zijn werkgever ontvangt door hem mag worden behouden als er duidelijk sprake is van een vergissing door de werkgever.
 
Bron: mr. J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer