Motiveren

0

Een van de belangrijkste taken van een manager is het motiveren van zijn
personeel. Elke manager weet immers dat hij met gemotiveerd personeel op een
eenvoudige manier betere resultaten haalt. Maar hoe kan een manager zijn
medewerkers motiveren?

DEFINITIE
De Van Dale geeft de volgende definitie van motiveren:
  1. van argumenten voorzien
  2. enthousiast maken => begeesteren, enthousiasmeren, iemand warm maken voor iets, opwarmen
Oorspronkelijk betekent motiveren overigens ‘het in beweging brengen’.
Motiveren is onder te verdelen in:
  • Intrinsieke motivatie : vanuit de persoon komend
  • Extrinsieke motivatie : van buiten de persoon komend
FACTOREN
Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd te ontdekken waardoor mensen worden gemotiveerd. Zo ontwikkelde Maslow bijvoorbeeld een piramide met vijf behoefteniveaus en maakte Herzberg een onderscheid tussen factoren die mensen tevreden maken (satifiers) en factoren die ontevreden maken (dissatisfiers). Deskundigen zijn het in elk geval met elkaar eens dat het geven van aandacht aan medewerkers een positiever effect heeft dan afsnauwen en dirigeren.
 
Daarnaast blijkt dat motivatie veel sterker is als deze vanuit de medewerker zelf komt (intrinsieke motivatie). Innerlijke gedrevenheid is dan ook een intenser gevoel dan de beloning die tegenover het doen van de taak staat (extrinsieke motivatie).
 
VOORBEELD
Een intercedent wil geen telefonische acquisitie doen, omdat hij dit niet leuk vindt. Hij is dus niet intrinsiek gemotiveerd. De vestigingsmanager stelt een bonus beschikbaar. Voor elke gemaakte bezoekafspraak ontvangt de medewerker € 2,50. De intercedent besluit de taak daarom toch uit te voeren. Anders gezegd: hij wordt extrinsiek gemotiveerd. Tijdens het bellen ontdekt de intercedent dat hij heel goed is in telefonische acquisitie en dat hij het hierdoor ook leuk vindt om te doen. Hij is nu dus ook intrinsiek gemotiveerd.
 
MAATWERK
Hoe zorgen managers ervoor dat hun medewerkers intrinsiek gemotiveerd raken? Dat is immers de taak van de manager. Samen met de medewerkers zal hij op zoek moeten naar wat hen drijft. En aangezien niet ieder mens door dezelfde factoren gedreven wordt, is motiveren maatwerk. Voor de manager is het dus belangrijk dat hij zijn medewerkers kent. 
Welke doelen, ambities en overtuigingen hebben de werknemers? Waar liggen hun passies? Hier kan de manager alleen maar achterkomen door vragen te stellen, samen te vatten en te luisteren: de basisvaardigheden dus waar elke manager over dient te beschikken.
 
BEGELEIDING
Als een manager weet te achterhalen wat zijn medewerkers beweegt, kan hij hierop zijn begeleiding aanpassen. Als een medewerker gedreven wordt door zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, kan de manager bijvoorbeeld bepaalde taken delegeren. Raakt een medewerker gemotiveerd door persoonlijke ontplooiing, dan dient de manager hem die kans te geven. Is de drijfveer van een medewerker de beste te zijn, kan de manager met targets werken. Kort gezegd: ga in gesprek met de medewerkers en achterhaal waar hun ambities, passies en overtuigingen liggen. Schrik niet als blijkt dat een medewerker dat eigenlijk zelf (nog) niet weet. Door de juiste vragen te stellen en goed te luisteren kan de manager hem hierbij helpen.
 
Bron: Saskia Elberse, trainer ARTRA
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer