Wijziging van de werktijdenregeling

0

Werkgever verandert eenzijdig
werktijden

In de bij een werkgever toepasselijke CAO is opgenomen dat, binnen bepaalde kaders, werknemers vier dagen van negen uur kunnen werken, mits dit niet strijdig is met het bedrijfsbelang. De maximale wekelijkse arbeidstijd bedraagt veertig uur per week, en negen uur per dag.

Een vestigingsmanager heeft besloten de openingstijden van het kantoor vast te stellen, en op vrijdagmiddag het kantoor te sluiten. Tevens is binnen dit kantoor de maximale werktijd op acht uur per dag bepaald.
Diverse werknemers protesteren tegen deze beslissing. De OR heeft de nietigheid van het besluit ingeroepen op grond van het uitblijven tot een verzoek om instemming met het voorgenomen besluit.

De beslissing

De kantonrechter bepaalt dat door de beslissing van de vestigingsmanager de bestaande mogelijkheid om vier maar negen uur te werken wordt afgeschaft. Deze beslissing is een beslissing tot aanpassing van de werktijdenregeling, een zogeheten instemmingsplichtige beslissing. De CAO kent geen collectieve werktijdenregeling, slechts genoemde individuele regeling, die nader kan worden uitgewerkt. De werkgever moest zich daarom houden aan de wettelijke procedures: bij gebrek aan instemming door de OR is de genomen beslissing nietig. Er wordt een verbod gegeven op de uitvoeringshandelingen van het desbetreffende besluit.

Kantonrechter Amsterdam 28 juni 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 178

Commentaar

De rechter in het kort geding heeft een voorlopige beslissing afgegeven, waarbij hij terughoudend heeft geoordeeld over de vraag of het besluit van de werkgever zou worden gevergd door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische of bedrijfseconomische redenen, waarvan de beoordeling is voorbehouden aan de OR.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer