Wijzigingen Wet minimumloon (Wml) per 1 januari 2018

0

Vanaf dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen in de Wet minimumloon (Wml) waar uitzendbureaus en andere flexbedrijven rekeningen moeten houden.

De drie meest relevante wijziginingen in de WML per 1 januari 2018 zijn:

  1. Minimumloon voor alle opdrachtnemers
    Vanaf dit jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. Het minimumloon wordt namelijk ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Niet alleen opdrachtnemers die werken volgens een overeenkomst van opdracht hebben vanaf 1 januari 2018 recht op tenminste het minimumloon, dat geldt ook mensen die werken volgens een aanneem-, uitgeef- of vervoersovereenkomst.
  2. Stukloon moet minstens minimumuurloon zijn
    Werkgevers hebben de verplichting om bij het werken met stukloon het minimumloon te betalen. Werknemers hebben voor ieder gewerkt uur recht op gemiddeld minstens het minimumloon als de werkgever hen stukloon betaalt.
  3. Vakantiegeld over verdiensten overwerk
    En vanaf 1 januari 2018 moeten werknemers minimaal het minimumloon verdienen voor de extra gewerkte uren (meerwerk), inclusief vakantiegeld. Dus ook over verdiensten bij overwerk moet voortaan vakantiegeld worden betaald. De werknemer heeft recht op (minimaal) 8% vakantietoeslag over het loon, inclusief de vergoeding voor overuren.

Het minimumloon is per 1 januari 2018 gestegen van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.

Bron: PW./Ministerie van SZW/Flexmarkt

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer