Ziekmelding leidt tot nieuwe uitzendovereenkomst

0

Een concreet geval van een zieke uitzendkracht en de
gevolgen daarvan voor de opvolgend werkgever.

De feiten
Een uitzendkracht is na een uitzendperiode van krap vier maanden bij de opdrachtgever in tijdelijke dienst getreden in dezelfde functie. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst wordt de functie-inhoud wezenlijk gewijzigd en werkt werknemer feitelijk voor een andere werkgever. Bij het bereiken van de einddatum geeft de werkgever aan dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.
De werknemer is het daarmee niet eens. Zij is eenmaal ziek geweest tijdens de uitzendperiode, en op grond van de Cao voor Uitzendkrachten is haar uitzendovereenkomst op dat moment van rechtswege geëindigd. Na herstel ving een tweede uitzendovereenkomst aan. De nadien met de opdrachtgever gesloten overeenkomst valt ook in twee overeenkomsten uiteen. De functiewijziging was van die aard dat er sprake was van een nieuwe, vierde, arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt daarom voor onbepaalde tijd in dienst te zijn van de werkgever.
 
De beslissing
De rechter buigt zich over de uitzendperiode, die in twee uitzendovereenkomsten uiteen valt. Dit vloeit voort uit de algemeen verbindend verklaarde Cao voor Uitzendkrachten. Vervolgens beoordeelt de rechter de daarop volgende overeenkomst bij de opdrachtgever. Als opvolgend werkgever telt de uitzendperiode van twee overeenkomsten mee. De functiewijziging is uitgegaan en gecommuniceerd door de werkgever. Er kan niet worden vastgesteld dat er geen sprake zou zijn van opvolgend werkgeverschap in de situatie die zich daarna voordeed. Als gevolg van de korte ziekte van de werknemer gedurende de uitzendperiode wordt de opdrachtgever/werkgever geconfronteerd met een onbedoeld vaste medewerker.
Kantonrechter Utrecht 19 december 2007, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2008 nummer 101
 
COMMENTAAR
Het blijft oppassen voor werkgevers die uitzendkrachten aansluitend rechtstreeks in dienst nemen. Daarnaast zal een werkgever altijd moeten laten beoordelen of een functiewijziging binnen een lopende tijdelijke arbeidsovereenkomst ongewenste gevolgen heeft.
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer