Werkgevers blijven voorzichtig positief met aannemen personeel

0

Het optimisme van de Nederlandse werkgevers over de
ontwikkeling van de werkgelegenheid stabiliseert voor het derde kwartaal van
2008. Dat blijkt uit de Manpower Arbeidsmarktbarometer voor het derde
kwartaal.

Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q3 komt uit op voorzichtig positief, te weten +8%. Dit betekent dat van de ondervraagde werkgevers per saldo 8% verwacht het aankomend kwartaal meer personeel aan te nemen. Ten opzichte van het vorig kwartaal verandert daarin dus niets, toen kwam het netto werkgelegenheidspercentage ook uit op +8%.
 
Voortzetting tendens
Hans Leentjes, Algemeen Directeur Manpower Nederland, licht toe: "In onze berichtgeving over kwartaal twee van dit jaar gaven we al aan dat de onzekerheid in de markt wereldwijd zorgde voor wat voorzichtigheid met het aannemen van nieuw personeel. Maar we constateerden ook dat positiviteit overheerste bij de werkgevers in Nederland. De cijfers die we nu voor kwartaal drie zien, zetten deze tendens voort. Het lijkt erop dat ondernemers in ieder geval het vertrouwen hebben dat het klimaat niet verder zal verslechteren."
 
Landbouw, Bosbouw en Visserij aan kop
De sector Landbouw, Bosbouw en Visserij verwacht de grootste stijging. Deze sector toont een netto werkgelegenheidscijfer van +11%, ten opzichte van +3% in Q2. In de Bouwnijverheid daalt het vertrouwen voor het aankomend kwartaal het meest. Daar zien we het omgekeerde: 3% van alle werkgevers verwacht meer personeel aan te nemen, tegenover 11% in het vorige kwartaal.
Leentjes vervolgt: "Bij de overige sectoren zijn de cijfers stabieler. De verschillen betreffen hier slechts enkele procentpunten ten opzichte van vorig kwartaal."
 
Meest optimistisch in Noord
Nederlandse werkgevers in de regio Noord zijn voor het aankomend kwartaal het meest optimistisch: in deze regio verwacht 10%  hun personeelsbestand te willen uitbreiden.
Daar waar de regio Zuid in Q2 nog het minst optimistisch was, zien we voor het aankomend kwartaal een positiever verwachting. Voor deze regio luidt de voorspelling dat 9% van de werkgevers meer personeel aanneemt ten opzichte van het vorig kwartaal (+3%). De regio West ziet een voorzichtige daling (van +8% naar +5%), wat deze regio het minst positief maakt voor Q3.
 
Internationaal: Verenigde Staten valt niet veel verder terug
Gezien de recente marktontwikkelingen in de Verenigde Staten blijven alle ogen  hierop gericht. De Manpower Arbeidsmarktbarometer laat zien dat ook hier slechts een lichte teruggang wordt verwacht door de werkgevers (2 procentpunten). Met een netto werkgelegenheidscijfer van +12 is er dus sprake van optimisme.
Bij de Europese landen die voor Nederland van belang zijn, te weten Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zien we percentages van respectievelijk +10%, +4% en +6%. Alle drie deze landen lieten hetzelfde percentage zien in Q2 en geven daarmee een stabiel beeld.
 


Manpower Arbeidmarktbarometer
Manpower baseert zich in de Arbeidsmarktbarometer ieder kwartaal rapporteert op interviews met ruim 750 Nederlandse werkgevers. Wereldwijd worden meer dan 55.000 werkgevers uit 32 landen en gebiedsdelen bevraagd. MEOS (Manpower Employment Outlook Survey) is de enige voorspellende werkgelegenheidsrapportage in Nederland.
Eerdere barometers:
2e kwartaal 2008
1e kwartaal 2008
4e kwartaal 2007
3e kwartaal 2007
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer