Ziekte opzettelijk veroorzaakt?

0

Wanneer roekeloos gedrag buiten werktijd leidt tot
arbeidsongeschiktheid.

De feiten
Een werknemer is buiten zijn werktijd zwaar gewond geraakt bij een motorongeluk, op welk moment hij onder invloed van alcohol verkeerde. Als gevolg van het ongeval is de werknemer langdurig arbeidsongeschikt. De werkgever weigert het loon door te betalen, omdat de werknemer de ziekte opzettelijk zou hebben veroorzaakt. De werkgever heeft de werknemer reeds eerder gewaarschuwd in verband met zijn alcoholgebruik.
De werknemer geeft uiteraard aan de arbeidsongeschiktheid niet met opzet te hebben veroorzaakt en stelt dat de werkgever geen zeggenschap heeft op zijn gedrag buiten werktijd.
 
De beslissing
Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis wordt niet snel opzet bij het ontstaan van arbeidsongeschiktheid aangenomen. Daartoe dient er sprake te zijn van opzet van de werknemer die gericht is op het ziek worden. Roekeloos gedrag is daarmee niet gelijk te stellen. Nu de opzet van de werknemer om zichzelf iets aan te doen niet is vastgesteld, kan de werkgever geen beroep doen op een uitzondering bij de loondoorbetalingsbepaling. De kantonrechter vindt het niet redelijk om de werknemer een loondoorbetaling te doen die bovenwettelijk is, zodat hij niet de contractueel bedongen volledige loondoorbetaling bij ziekte ontvangt.
Kantonrechter Tilburg 18 mei 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 77
 
Commentaar
Gedrag van een werknemer buiten werktijd kan wel degelijk aanleiding zijn voor een werkgever om de werknemer daarop aan te spreken. Dat is inmiddels in diverse wetsbepalingen verankerd, bijvoorbeeld op het gebied van de instrumenten van de Wet verbetering poortwachter.
 
Bron: mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer