Arbeidsovereenkomst geen levensverzekering

0

Een werknemer houdt krampachtig vast aan zijn
arbeidsovereenkomst ofschoon zijn functie inmiddels is
opgeheven.

De feiten
Wegens een reorganisatie is de arbeidsplaats van een werknemer vervallen. De werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. Dit verzoek is afgewezen omdat de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt was en de werkgever zich extra had behoren in te spannen om de werknemer intern of extern te herplaatsen.
De werknemer bleef in dienst en is als projectmedewerker aan het werk gegaan. Een jaar later is het project afgerond en is er geen passend werk meer voor de werknemer. Ditmaal heeft de werkgever zich behoorlijk ingespannen om de werknemer intern of extern te herplaatsen, hetgeen niet is geslaagd. Dat kwam door het feit dat de werknemer alleen maar wenste vast te houden aan het dienstverband met zijn werkgever.
Opnieuw vraagt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 
De beslissing
De kantonrechter oordeelt dat het hardnekkige standpunt van de werknemer, om in dienst te blijven van zijn werkgever, niet reëel is. De werknemer gaat voorbij aan het feit dat een arbeidsovereenkomst geen levensverzekering is. De oorspronkelijke functie bestaat inmiddels niet meer en van andere passende functies bij de werkgever is geen sprake. Daarom wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden onder toekenning van een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule.
Kantonrechter Almelo 21 december 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 20
 
Commentaar
De werkgever heeft zich in tweede instantie voldoende ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Door toedoen van de werknemer is dat niet geslaagd. Die wilde niet meewerken aan externe herplaatsing. Omdat zijn oorspronkelijke functie wegens reorganisatie is opgeheven, waarvan de werknemer geen verwijt treft, komt de werknemer toch nog weg met een neutrale ontbindingsvergoeding.
 
 
Bron: mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer