Fiscus keurt een op de drie modelovereenkomsten af

0

De Belastingdienst kijkt uiterst kritisch naar modelovereenkomsten die zijn afgesloten tussen opdrachtgevers en zzp’ers in het kader van de Wet DBA. Ruim een op de drie modelovereenkomsten wordt afgekeurd.

Dat betekent overigens niet dat hierop ook altijd sancties zouden volgen, wanneer de Belastingdienst de DBA weer gaat handhaven. De fiscus heeft een ‘coachende rol’ wanneer een modelovereenkomst niet aan de regels voldoet.

Dat schrijft het Directoraat-Generaal Belastingdienst in antwoord op een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De indiener van het WOB-verzoek had informatie opgevraagd die betrekking heeft op de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA).

35% modelovereenkomsten afgewezen

Uit de verstrekte informatie blijkt dat ruim 35% van de modelovereenkomsten in eerste instantie wordt afgewezen. Tot de peildatum van 19 april van dit jaar werden 7.443 modelovereenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. Daarvan werden er 1.566 goedgekeurd en 2.637 afgekeurd. In 2.429 gevallen besloot de indiener de aanvraag zelf stop te zetten.

Coachende rol Belastingdienst

Het kost de fiscus gemiddeld veertien weken om uitsluitsel te geven. Volgens het Directoraat-Generaal komt dit door de coachende rol van de Belastingdienst.
“Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken, stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten. De Belastingdienst geeft aan wat wél kan en hoe het wel kan. Hierover gaat de Belastingdienst met de indiener van de overeenkomst in gesprek. Zo zijn veel van de eerste ingediende versies onvoldoende, maar maken de daaropvolgende versies wel het oordeel werken buiten dienstbetrekking mogelijk. Een overeenkomst wordt dus niet direct afgewezen wanneer de eerste versie niet voldoet.”

Redenen om modelovereenkomst in te trekken

Redenen voor de indieners om hun modelovereenkomst toch niet te laten beoordelen zijn onder andere:

  • Indiener heeft geen behoefte meer aan een standpunt op een overeenkomst;
  • Indiener ziet in dat het een dienstbetrekking betreft of zal werken met een gepubliceerd model;
  • Indiener heeft duidelijk een opdracht en er is geen model nodig.

Handhaving DBA opgeschort

Onder opdrachtgevers en zzp’ers bestaat veel onzekerheid over de DBA. Zij vrezen de gevolgen van een afgekeurde modelovereenkomst. De regering heeft daarom besloten dat de Belastingdienst tot ten minste 1 juli 2018 niet zal handhaven.

Evidente schijnzelfstandigheid

Dit besluit geldt niet voor kwaadwillenden. Dit betekent dat de betrokkenen opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Dit terwijl zij weten – of hadden kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Malafide opdrachtgevers behalen hiermee oneigenlijk financieel voordeel.

Ruis over gezagsrelatie

De Belastingdienst richt nu eerst op tegen ernstigste gevallen. “Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie”, schrijft het Directoraat-Generaal. “Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.”

Bron: PW.

Noot van de redactie: ruim een half jaar geleden wees de Belastingdienst een kwart van de modelovereenkomsten af.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer